Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 19-05-2014

Kim jesteśmy


Misja

KROK PO KROKU do samodzielności
KROK PO KROKU do niezależności
KROK PO KROKU do lepszego jutra

Opis firmy

Fundacja powstała latem 2011 r - 31.08 uzyskując wpis do KRS.
Pierwszym naszym działaniem było pozyskanie od developera pomieszczenia, które zostało przeznaczone do działalności świetlicowej. W ten sposób powstała na terenie Oławy pierwsza świetlica działająca na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zajęć świetlicowych opiekujemy się grupą średnio 35 osób. Są do dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu od lekkiego po znaczny. Świetlica jest prowadzona przez terapeutę - pedagoga oraz wspierana psychologiem. W ramach działań świetlicowych uczymy naszych podopiecznych samoobsługi w zakresie przyrządzania sobie prostego posiłku, napojów, prostych prac porządkowych, korzystania z urządzeń domowych ( zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, piekarnik ) ect. świetlica to również miejsce edukacji artystycznej - prowadzimy tu regularne zajęcia z arteterapii, karvingu, de coupage, gimnastyki , robimy monotypie, pracujemy w glinie, szyjemy, malujemy, pracujemy z filcem - działanie te nie tylko usprawniają manualnie i intelektualne ale również uspołeczniają, uczą współpracy grupowej, podnoszą samoocenę podopiecznych i rozwijają talenty. W ramach edukacji prowadzimy też zajęcia szachowe oraz naukę języków obcych. Staramy się aby świetlica była miejscem ciekawym, twórczym i interesującym pod każdym względem ale przede wszystkim jest to miejsce z którym nasi podopieczni się utożsamiają ; zapraszamy tu ciekawe osobistości z niemalże każdego kręgu; polityków, literatów, duchownych, sportowców. Urządzamy tu równie?? ta??ce, urodziny, imieniny, bale karnawałowe , ect.. Dzięki tej świetlice nasi podopieczni maja swoje własne środowisko.

Fundacja jednak to również rehabilitacja, specjaliści oraz terapie innowacyjne.
Na obecna chwile dysponujemy powierzchnia 177 m2 która jest podzielona na świetlicę, sale rehabilitacyjne, gabinety specjalistyczne oraz zaplecze biurowe. Oferujemy naszym podopiecznym rehabilitację metodami: Vojty, NDT Bobath, SI ( integracja Sensoryczna ) S. Masgutowej, oraz terapie specjalistyczne: logopedyczną, neurlogopedyczną, psychologiczną, terapie stymulacji słuchu metodą Johansena, Kinezjologie edukacyjna, mikropolaryzację mózgu metodą tDCS, tlenoterapię.

Warto podkreślić, że w zakresie mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS jesteśmy jednym z trzech ośrodków, prowadzimy tu badania naukowe we współpracy z Politechnika Wrocławską.

Aktualnie pod opieką fundacji znajduje się 358 osób - są to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich zdrowe rodzeństwo ( czy zdrowe dzieci dorosłej osoby niepełnosprawnej ) do 18 roku życia. Naszą idea jest udzielanie wsparcia całej rodzinie osoby niepełnosprawnej.

Fundacja stara się ściśle współpracować z samorządem i wszelkimi władzami. Na chwile obecna uzyskujemy wsparcie od burmistrza Oławy pod postacią zatrudnienia naszego pedagoga - opiekuna świetlicy. Bierzemy również udział we wszystkich konkursach ogłaszanych przez władze - skutek różny - raz coś wygrywamy innym razem przegrywamy. Generalnie środków mamy ciągle zbyt mało. Jesteśmy również beneficjentem POKL i realizujemy w partnerstwie z gminą Oława dwa projekty edukacyjne na obszarach wiejskich.

Kadra fundacji to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach oraz wolontariusze w tym zarząd.

Plany na przyszłość:
- otrzymanie od burmistrza Oławy budynku z przeznaczeniem na działalność fundacji rozwinięta o WTZ z prawdziwego zdarzenia oraz sektor edukacji specjalnej.
- Oficjalne otrzymanie od burmistrza Oławy ziemi z przeznaczeniem na wybudowanie "osady" integracyjnej - osiedla zagospodarowanego w taki sposób aby osoby z niepełnosprawnością mogły możliwie produktywnie i godnie żyć - praca, kultura, edukacja. Praca i mieszkalnictwo wspomagane.


Marzenia na 20 lat do przodu.....

Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni życiowej przyjaznej aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo. Dążymy do wybudowania Osiedla około 50 domów jednorodzinnych w pe??ni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Chcemy aby jego mieszkańcy czuli się bezpiecznie i mieli szansę na samorealizację. Osiedle zamieszkałe przez osoby z niepełnosprawnością wraz z rodzinami lub opiekunami. Infrastruktura Osiedla będzie obejmowała wszystkie obiekty i urządzenia konieczne dla prawidłowego funkcjonowania społecznego osoby niepełnosprawnej m.in.:
- ośrodek rehabilitacji i kultury
- salę widowiskowo-sportową
- kaplicę lub kościół
- zakład pracy chronionej
- przedszkole
- minimarket
- własną ochronę
- własne studio TV + sieć internetową
- itp.


powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017