Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 19-05-2014

Terapia neurostrukturalna


Historia i opis metody

PROGRAM NEUROSENSOMOTORYCZNEJ INTEGRACJI ODRUCH??W (MASGUTOVA NEUROSENSORIMOTOR REFLEX INTEGRATION - MNRI)

Program skierowany jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruch??w w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Program MNRI - składa się z dwóch głównych składowych:
1) diagnozy schematów pierwotnych ruchów i odruchów;
2) usprawnienia i integracji układu ruchu pierwotnego i schematów odruchów.

Program realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej i jest ukierunkowany na następujące poziomy integracji:

Sensomotoryczny - dla zabezpieczenia odpowiedniego neurologicznego funkcjonowania w ramach konkretnego "koła odruchowego"
-schematów odruchów z motoryką intencjonalną;
-schematów odruchów z nawykami motorycznymi;
-sfery ruchowej i procesów poznawczych.

Główna koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka.
Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności "koła odruchowego":
- stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów,
- przetwarzanie informacji w mózgu - "rozpoznanie" przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi,
- oraz reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe.


Proces integracji schematów odruchów proponuje wyjątkowe możliwości wsparcia procesu usprawniania poprzez aktywizację genetycznej pamięci o charakterze pierwotnego schematu ruchowego. Program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów jest oparty na pracy badawczej przeprowadzanej przez dr S. Masgutow i jej współpracowników w ciągu ostatnich 20 lat w Rosji, Polsce, USA i Kanadzie z udziałem 3170 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat, (które przeszły pełne badania medyczne, psychologiczne, edukacyjne, neurorozwojowe i integracji odruchów).
Znaczne rezultaty zostały osiągnięte w trakcie pracy z dziećmi na Międzynarodowych Turnusach dla os??b z wyzwaniami rozwojowymi w Polsce, USA i Kanadzie, opartych na implikacji programu MNRI.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017