Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 01-06-2014

Karolina Siof


Terapeuta Integracji Sensorycznej. Pedagog specjalny z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim jak i ze sprzężeniami. Certyfikowany instruktor masażu Shantala dla dzieci i niemowląt.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa współpracując i konsultując się z dr Teresą Kaczan.

Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów m.in.:
- Makaton - program rozwoju komunikacji PRKM,
- Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej - II stopnia,
- Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki,
- Teoria i terapia Integracji Sensorycznej - I stopnia,
- Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących - 20 godzinny kurs podstawowy,
- Edukacja uczniów niemówiących użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się- 20 godzinny kurs zaawansowany;
- Rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia - wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z Zespołem Downa - warsztaty szkoleniowe,
- Mowa i ruch - wspomaganie komunikacji językowej dzieci z Zespołem Downa - warsztaty szkoleniowe;
- Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej terapii Castillo Moralesa - 25 godzinne warsztaty szkoleniowe.


powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017