Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 02-06-2014

Urszula Wojciechowska:


Terapeuta Integracji Sensorycznej - SI
Oligofrenopedagog

Kursy doskonaląco-dokształcające:
- Kinezjologia edukacyjna - Brain Gym
- Metoda M, Ch Knill??w
- Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
- Problemy diagnozy procesów Si. Dieta sensoryczna- masaż Wilbarger
- Komunikacja Alternatywna
- Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
- Terapia taktylna wg metody dr S. Masgutowej
- Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz I wg dr S. Masgutowej

Na czym polega metoda Integracji Sensorycznej

Twórczynią metody Integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres.
Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces organizacji dostarczanych do mózgu wrażeń zmysłowych pochodzących ze środowiska oraz z własnego ciała w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane w celowym działaniu.
Proces integracji sensorycznej zaczyna się w pierwszych tygodniach życia płodowego, a najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego.

Jeżeli wystąpią zaburzenia tego procesu, to pojawią się dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym lub zachowaniu dziecka.

Celem terapii Integracji Sensorycznej (SI) jest poprawa przesyłania oraz organizacji wrażeń zmysłowych poprzez kontrolowane dostarczanie bodźców zmysłowych tak, aby dziecko odpowiedziało adekwatną reakcją adaptacyjną.

Terapia SI
Terapia Integracji Sensorycznej ma postać "naukowej zabawy", w której używany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący układ nerwowy. Poprzez ćwiczenia z wykwalifikowanym terapeutą poprawie ulega jakość połączeń synaptycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, co wpływa na właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych i w konsekwencji poprawia się funkcjonowanie dziecka.

Im wcześniej zauważysz zaburzenia integracji sensorycznej u Twojego dziecka i podejmiesz odpowiednie kroki, tym efekty usprawniania będą szybciej widoczne, a trudności jakie przejawia dziecko zaczną się wycofywać. 

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z metod stosowanych w terapii dzieci, u których zaobserwować możemy trudności w zakresie:
- umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudno??ci z utrzymaniem równowagi);
- problemów emocjonalnych (nadmierna ruchliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
- opóźnionego rozwoju mowy;
- opanowywania technik szkolnych (problemy dysleksji);
- kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się;
- nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
- nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
- nadwrażliwości na ruch (choroba lokomocyjna).


Jeśli, wśród wyżej wymienionych postaw, odnajdujesz swoje dziecko, warto skontaktować się z terapeutą integracji sensorycznej. Pomoże on wykluczyć bądź też potwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej.

W Fundacji Krok po Kroku prowadzimy zarówno diagnozą jak i terapią SI. Zapewniamy profesjonalnie wyposażone sale i odpowiednią jakość sprzętów.

Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na szczegółowych badaniach diagnostycznych obejmujących: wystandaryzowane testy SI, próby obserwacji klinicznej oraz wywiad z rodzicami. Im wcześniej zostaną rozpoznane przyczyny zaburzeń, tym lepsze będą efekty terapii.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017