Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 25-05-2014

Anna Sobków


Mgr psychologii. Pracuję z dziećmi i dorosłymi z deficytami i trudnościami w uczeniu się. Jestem terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Wzroku i Motoryki metodą Johansena i Warnkego. Pracuję metodami dr S. Masgutowej, między innymi: Neurosensomotoryczną terapię Taktylną oraz Integracją Odruchów Ustno -Twarzowych i Wzrokowo - Słuchowych. Specjalizuję się w holistycznym ujęciu problemów psychofizycznych i rozwojowych stosując terapię czaszkowo - krzyżową i kinezjologię.

SZKOLENIA:
- Techniki radzenia sobie ze stresem - relaksacja, DCP
- Diagnoza i wspomaganie dziecka z dysleksją, DCP
- Gimnastyka mózgu , Educational Kinesiology Foundation
- Teoria i diagnoza dysleksji, Promyk Słońca
- Neurosensomotorycznaa Terapia Taktylna, Instytut dr S. Masgutowej
- Rola układu przedsionkowego w rozwoju integracji sensomotorycznej
- Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych = Instytut dr S. Masgutowej
- Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS) Hansen-Lauf & Sahne, Deutschland
- Integracja odruchów wzrokowo - słuchowych - Instytut dr S. Masgutowej
- Arteterapia, Koryna Opala - Wnuk
- Terapia czaszkowo - krzyżowa Promyk Słońca
- Integracja odruchów ustno - twarzowych Instytut dr S. Masgutowej
- Integracja zaburze?? centralnego przetwarzania metodą Warnkego - Biomed
- Integracja Odruchów INPP wg Sally Godard, Instytut Neurofizjologii i Psychologii
- Touch for health, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
- Sensomotoryka - Dr Winifred Scholtz, Deutschland

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017