Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 03-06-2014

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS


Metoda mikropolaryzacji polega na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Kwalifikacje do leczenia tą metodą przeprowadzane są średnio raz w miesiącu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie fundacji przy ul.3 Maja 2a w Oławie lub pod nr tel. +48 (71) 733 68 77 lub 501 127 401.

Cykl terapeutyczny, wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut w ciągu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii wskazane jest powtórzenie cykli, ale nie wcze??niej jak po trzech miesiącach oraz prowadzenie równolegle wskazanej rehabilitacji, gdyż wspomaga się wówczas efekty mikropolaryzacji.

Wskazania:
­-ADHD
­-Autyzm
­-Inne zaburzenia neurologiczne:
­-opóźniony rozwój psychomotoryczny,
­-opóźniony rozwój mowy,
­-trudno??ci szkolne,
­-tiki,
­-urazy mózgowo­czaszkowe,
­-zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne.
­-Mózgowe porażenie dziecięce
­-Padaczka lekooporna
­-Udary

Przeciwwskazania:
­-Ciała obce
­-Rozrusznik serca.

Przygotowanie skóry głowy i umiejscowienie elektrod
Przed podłączeniem elektrod nakłada się na głowę opaskę, jedną lub dwie, i w miejscu przyłożenia elektrod do skóry głowy odsuwa się włosy, a następnie miejsce to przeciera płynem fizjologicznym, aby zwiększyć przewodność.powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017