Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 29-05-2014

Urszula Ciach


Fizjoterapeuta, neurologopeda kliniczny, terapeuta SI.

Absolwentka: Uniwersytet Medyczny we Wroc??awiu, kierunek: Fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Logopedia Kliniczna, Uniwersytet Medyczny we Wroc??awiu, kierunek: Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencję Logopedyczną

Uko??czone kursy i szkolenia:
Zawodowy kurs masa??u i niekonwencjonalnych metod leczenia
Neurofizjologiczne podstawy proces??w integracji sensorycznej
Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia
Kurs "Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"
Kurs Metody "Dyna-Lingua M.S."
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
Rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia
Wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z Zespołem Downa
Mowa i ruch- wspomaganie komunikacji językowej dzieci z Zespołem Downa
Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym-integracja w środowisku słyszących rówieśników
Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchuPonadto wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach branżowych.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017