Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 28-05-2014

Magdalena Piechaczyk


mgr Magdalena Piechaczyk - logopeda kliniczny, artteterapeuta, socjolog
Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystując sprawdzone metody oraz narzędzia pracy z dziećmi, między innymi takie jak: psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i my??lenia, metoda pedagogiki Klanzy, metoda pedagogiki Marii Montessori, metoda Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, metoda terapii behawioralnej dzieci i młdzieży ze spektrum autyzmu, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Porozumiewania bez przemocy.

Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną dzieci niepełnosprawnych oraz terapię grupową - logorytmikę.
Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017