Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 01-08-2014

Lepsze Jutro


Fundacja KROK PO KROKU w O??awie realizuje zadanie publiczne wsp????finansowane przez Powiat O??awski,
pn. ?Lepsze Jutro? w ramach kt??rego, w okresie od 01.08 - 30.11.2014r.

Oferowane b?d?:
terapia Integracji Sensorycznej (SI) oraz terapia wg. S.Masgutowej.

Oferta kierowana jest do dzieci, m??odzie??y oraz os??b doros??ych z orzeczeniem o niepe??nosprawno??ci,
b?d?cych pod opiek? Fundacji Krok Po Kroku, zamieszka??ych na terenie Powiatu O??awskiego.

Dodatkowe informacje oraz zapisy w siedzibie fundacji: O??awa, pl. Zamkowy 24A/17
lub pod nr tel. 501 127 401, 71 7336877.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017