Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 10-10-2014

Rozdajemy zaproszenia!!!


W??r??d os??b, kt??re zg??osi??y si? do projektu "Ty(On)Ja-razem mo??emy wi?cej" rozlosowali??my 8 zaprosze?? na bezp??atn? terapi? NDT Bobath i 10 zaprosze?? na terapi? Czaszkowo-Krzy??ow?. Osoby te zostan? powiadomione telefonicznie

Dla pozosta??ych te?? mamy zaproszenia!
Do zgarni?cia jest 8 zaprosze?? na bezp??atny masa?? leczniczy.
Decyduje kolejno??? zg??osze?? - Jak odebra? zaproszenia?


Wystarczy przyj??? do biura Fundacji
ZAPRASZAMY !!!

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017