Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 13-11-2014

Pay-roll charytatywny-przekaż drobną kwotę


Pay-roll charytatywny to nic innego jak potrącenie zdeklarowanej przez pracownika kwoty z comiesięcznego wynagrodzenia. Jest to nowoczesna forma pomocy angażująca pracownika i pracodawcę, bowiem pracodawca również może się przyłączyć.

Pracownik otrzymuje wyszczególnienie kwoty potrącenia na pasku wynagrodzenia. Pracodawca natomiast podliczając przekazane co miesiąc kwoty, przelewa na konto bankowe Fundacji. Wymaga to pomocy i zaangażowania działu Kadr i Płac. W praktyce nie jest to trudna i czasochłonna operacja.

Każdy pracownik, który zechce wziąć udział w akcji może wybrać jeden z dwóch wariantów deklaracji:
-końcówkę groszową wynagrodzenia, czyli to co w naszym wynagrodzeniu jest po przecinku
-dowolną, ustalona przez siebie kwotę.

Swoją pomoc można dedykować jako wsparcie działań statutowych Fundacji, finansowanie świetlicy lub rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji.

W ka??dej chwili istniej możliwość zmodyfikowania deklaracji lub jej wycofania.

Składki Pay-roll przekazywane za pośrednictwem firmy i inne darowizny na rzecz Fundacji Krok Po Kroku można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym (w wysoko??ci do 6% dochodu). Wynika to z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od os??b fizycznych (dz. U. z 1991, Nr 80 poz. 350.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017