Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 17-03-2015

Zapraszamy do udzia??u w projekcie!!!


Fundacj? Krok po Kroku w O??awie zaprasza do wzi?cia w projekcie Ty (ON) Ja ?? Razem mo??emy wi?cej. Zg??oszenia nale??y nadsy??a? do Biura Rekrutacji Fundacji Krok po Kroku
Plac Zamkowy 24A/17, 55 ?? 200 O??awa, tel. (71) 733 68 77, kom. 501 127 401
e-mail: fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

FIO_formularz_zgloszeniowy_zlacznik_nr1.pdf

FIO_formularz_uczestnictwa_zalacznik_nr_2.pdf

FIO_zgoda_na_wizerunek_zalacznik_nr3.pdf


powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017