Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 17-04-2015

Wys??uchanie obywatelskie na temat medycznego zastosowania kannabinoid??w


Wanda Nowicka, marsza??kini Sejmu we wsp????pracy z Polsk? Sieci? Polityki Narkotykowej i Fundacj? Krok Po Kroku zaprasza na wys??uchanie obywatelskie na temat medycznego zastosowania kannabinoid??w w kontek??cie obowi?zuj?cego ustawodawstwa, w tym ustawy o przeciwdzia??ania narkomanii.

Zdrowie czy wi?zienie? Medyczna marihuana w Polsce.

09 czerwca 2015, godz. 12:00
Sala nr 102
Sejm RP

Program:
12:00 ?? 12:10 Wanda Nowicka, otwarcie spotkania
12:10 ?? 12:25 dr Marek Bacha??ski, do??wiadczenia w stosowaniu kannabonoid??w w Centrum Zdrowia Dziecka
12:25 ?? 12:40 Dorota Gudaniec, mama Maxa, 5-letniego pacjenta leczonego medyczn? marihuan? z lekoopornej padaczki
12:40 ?? 12:55 dr Marek Balicki, komentarz i przedstawienie propozycji rozwi?zania problemu w kontek??cie zmiany prawa
12:55 -13:10 prof. Wiktor Osiaty??ski, komentarz / kontekst prawny
13:10 ?? 13:20 Agnieszka Sieniawska, propozycje rozwi?za?? legislacyjnych
13:20 ?? 13:30 Jakub Gajewski, zatrzymany za posiadanie oleju z konopi
13:30 ?? 13:40 Wanda Nowicka, komentarz i otwarcie dyskusji
13:40 ?? 14:00 Dyskusja i zamkni?cie spotkania

Zg??oszenia prosz? przesy??a? na a.sieniawska@o2.pl . Zg??oszenie umo??liwi wej??cie do Sejmu.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017