Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 18-12-2015

Praktyczny Przewodnik po świecie medycznej marihuany


"Marihuana i Medycyna" autor Michael Backes

Książka wydana pod patronatem Naszej Fundacji

Marihuana i medycyna Michaela Backesa to kompleksowe
??r??d??o wiedzy na temat dzia??ania marihuany i stosowania jej w medycynie. W swoim przewodniku autor zawar?? wyczerpuj�?ce informacje na temat wp??ywu konopi na nasz organizm, sposob??w ich przygotowywania do za??ywania, a tak??e odpowiedniego dobierania optymalnej dawki marihuany stosowanej jako lek.

Backes opisuje 27 najpopularniejszych leczniczych odmian konopi, wskazuj�?c konkretne schorzenia, w leczeniu kt??rych okaza??y si�? one skuteczne. W ksi�???ce znajdziemy tak??e charakterystyk�? 29 chor??b i dolegliwo??ci, w przypadku kt??rych terapia marihuan�? przynosi wymierne efekty i �?? co za tym idzie �?? jest coraz cz�???ciej polecana przez wielu lekarzy. Niekt??re z chor??b i dolegliwo??ci leczone medyczn�? marihuan�? to stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, fibromialgia, choroba Parkinsona czy nudno??ci i migreny.

Michael Backes to specjalista w zakresie nauki zajmuj�?cej si�? wykorzystaniem marihuany w medycynie, a tak??e prawnych regulacji dotycz�?cych jej stosowania na terenie Po??udniowej Kalifornii. Autor ksi�???ki jest za??o??ycielem pierwszego punktu sprzeda??y medycznej marihuany, a tak??e aktywnym wsp????tw??rc�? Project CBD �?? edukacyjnego serwisu non profit, promuj�?cego rozw??j bada?? nad leczniczym wykorzystaniem kannabidiolu (niepsychoaktywnego sk??adnika marihuany). Backes dzia??a r??wnie?? w Mi�?dzynarodowym Stowarzyszeniu na rzecz Lek??w na Bazie Kannabinoid??w i Komisji do spraw Marihuany Ameryka??skiego Stowarzyszenia Produkt??w Zielarskich. Mieszka w Po??udniowej Kalifornii.

Ksi�???k�? mo??na kupi�? w sklepie wydawnictwa Purana- link poni??ej- Serdecznie zapraszamy!

http://purana.com.pl/ksiazki/447-marihuana-i-medycyna-michael-backes.html


Wydawnictwo: Purana

Rok wydania: 2015

Format: 184x220

Ilość stron: 277

ISBN: 978-83-60170-76-2powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017