Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 13-04-2016

Subkonta


Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym tj.: 2016.04.13 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do otwarcia subkont. Decyzja ta jest podyktowana tym, że chcemy profesjonalnie i rzetelnie obsługiwać subkonta podopiecznych. Oceniliśmy, że liczba subkont, które obecnie obsługujemy jest na miarę naszych możliwości, natomiast większa liczba spowoduje opóźnienia w ich obsłudze. Dlatego prosimy o wyrozumiałość. Wnioski, które zostały nadane pocztą do dnia 2016.04.12 zostaną pozytywnie rozpatrzone.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017