Oferta Fundacji Krok Po Kroku

 

opublikowano: 20-03-2015

Cennik

Od 1 kwietnia 2015 roku będzie obowiązywał nowy cennik usług świadczonych w Fundacji: [table class="tabelka"][tr][td][b]Rodzaj terapii/rehabilitacji[/b][/td][td][b]Cena w złotych[/b][/td][td][b]Czas trwania[/b][/td][td][b]Oferta turnusowa[/b][/td][td][b]Terapeuta[/b][/td][/tr][tr][td]Terap ...
więcej >
opublikowano: 03-06-2014
foto

Mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda mikropolaryzacji polega na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta. Kwalifikacje do leczenia tą metodą przeprowadzane są średnio raz w miesiącu. Os ...
więcej >
opublikowano: 02-06-2014

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation

Historia i opis metody PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mi???niowe) PNF jest koncepcj? posiadaj?c? w??asn? filozofi? i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcj?, kt??rej chory potrzebuje. Si??a mi???ni, zakres ruchu - to ...
więcej >
opublikowano: 01-06-2014

Metoda NDT-Bobath

Historia metody Metoda NDT-Bobath zosta??a stworzona w latach 40 XXw. przez Bert? i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na ca??ym ??wiecie, zar??wno dla dzieci jak i doros??ych. Pierwszy kurs w Polsce odby?? si? w 1988r. Poprowadzi??y go Mary Quinton - fizjoterapeutka wraz z lekark? El ...
więcej >
opublikowano: 30-05-2014

Terapia Integracja Sensoryczna SI

Na czym polega metoda Integracji Sensorycznej Tw??rczyni? metody Integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres. Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces organizacji dostarczanych do m??zgu wra??e?? zmys??owych pochodz?cych ze ??rodowiska oraz z w??asnego cia??a w taki spos??b, ...
więcej >
opublikowano: 19-05-2014

Hippoterapia

terapeutka - mgr Marta Rylakowska-Maci�???ek Hipoterapia - forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci ...
więcej >
opublikowano: 19-05-2014

Terapia neurostrukturalna

Historia i opis metody PROGRAM NEUROSENSOMOTORYCZNEJ INTEGRACJI ODRUCH??W (MASGUTOVA NEUROSENSORIMOTOR REFLEX INTEGRATION - MNRI) Program skierowany jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Zadan ...
więcej >
opublikowano: 19-05-2014

Terapia Johansena

Historia i opis metody www.johansen-ias.pl Indywidualna Stymulacja Słuchu Terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysle ...
więcej >
opublikowano: 19-05-2014

Terapia metodą McKenzie

Historia i opis metody To jedna z bardzo powszechnie stosowanych obecnie metod terapeutycznych. Stosowana w przypadkach dolegliwości bólowych kręgosłupa powstałych na skutek urazu lub zespołów przeciążeniowych. Metoda ta także znajduje swoje zastosowanie w terapii bólu pojawiającego s ...
więcej >

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017