Nasza historia

W 2011 roku mama chłopca z Zespołem Downa, szukała wsparcia i pomocy w lokalnych instytucjach. Nie znalazła miejsca, w którym otrzymałaby to czego szukała, dlatego stała się Fundatorką i Prezeską Fundacji. Myśląc o przyszłości swojego syna stworzyła misję Fundacji:

Początki działalności Fundacji to przede wszystkim zorganizowanie świetlicy dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Do dzisiaj świetlica funkcjonuje i w całości jest finansowana ze środków pozyskanych od darczyńców. Jest również jedyną świetlicą w powiecie oławskim. W 2012 r Fundacja otrzymała dotację na zakup urządzenia do Mikropolaryzacji Mózgu, stając się pionierem w tej dziedzinie. Dzięki współpracy z Starostwem Powiatowym w Oławie, Urzędem Marszałkowskim woj. dolnośląskiego i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczęto realizację różnych projektów mających na celu wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych dzieci zrealizowano kilkanaście tysięcy bezpłatnej rehabilitacji i kilkadziesiąt konsultacji z psychologiem i psychiatrą. Obecnie Fundacja obejmuje opieką i wsparciem ponad 400 rodzin . Od 2016 roku Fundacja prowadzi Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Obecnie największym wyzwaniem jest praca nad realizacją wizji Fundacji, czyli Wioski Integracyjnej. Wioska będzie miejscem, gdzie rodzina z niepełnosprawną osobą znajdzie przystosowane przestrzenie do mieszkania, nauki, rehabilitacji, pracy i wypoczynku.

Dorota Gudaniec Fundatorka i Prezeska, działając na rzecz osób niepełnosprawnych stała się również aktywistką i propagatorką leczenia medyczną marihuaną. Obecnie Fundacja jest zaangażowana w pracę nad ustawą legalizującą medyczną marihuanę. W tym celu raz w roku organizuje międzynarodową konferencję aby edukować, uświadamiać i propagować niezwykłe efekty leczenia pacjentów medyczną marihuaną.

We wrześniu 2017r Fundacja będzie obchodziła 6 urodziny. Przez 6 lat, dynamika rozwoju nie zwolniła nawet na chwilę.  Z dumą patrzymy wstecz i z wielkim zapałem w przyszłość.

Scroll to top

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid

Strona www

Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania strony, przeglądanie strony bez ich akceptacji nie jest możliwe.

PHPSESSID