Nasza historia

W 2011 roku mama chłopca z Zespołem Downa, szukała wsparcia i pomocy w lokalnych instytucjach. Nie znalazła miejsca, w którym otrzymałaby to czego szukała, dlatego stała się Fundatorką i Prezeską Fundacji. Myśląc o przyszłości swojego syna stworzyła misję Fundacji:

Początki działalności Fundacji to przede wszystkim zorganizowanie świetlicy dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Świetlica funkcjonowała do połowy 2020 roku i w całości była finansowana ze środków pozyskanych od darczyńców. Przez długi czas była również jedyną świetlicą w powiecie oławskim. W 2012 r. Fundacja otrzymała dotację na zakup urządzenia do Mikropolaryzacji Mózgu, stając się pionierem w tej dziedzinie. Dzięki współpracy z Starostwem Powiatowym w Oławie, Urzędem Marszałkowskim woj. dolnośląskiego i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczęto realizację różnych projektów mających na celu wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych dzieci zrealizowano kilkanaście tysięcy bezpłatnej rehabilitacji i kilkadziesiąt konsultacji z psychologiem i psychiatrą. Obecnie Fundacja obejmuje opieką i wsparciem ponad 500 rodzin . Od 2016 roku Fundacja prowadzi Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Największym wyzwaniem jest praca nad realizacją wizji Fundacji, czyli Wioski Integracyjnej. Wioska, która ma powstać w przyszłości, będzie miejscem, gdzie rodzina z niepełnosprawną osobą znajdzie przystosowane przestrzenie do mieszkania, nauki, rehabilitacji, pracy i wypoczynku.

Dorota Gudaniec Fundatorka i Prezeska, działając na rzecz osób niepełnosprawnych stała się również aktywistką i propagatorką leczenia medyczną marihuaną. Dzięki zaangażowaniu Prezes Fundacji, Fundacja od początku była zaangażowana w pracę nad ustawą legalizującą medyczną marihuanę, m.in. począwszy od 2015 roku,  raz w roku organizuje międzynarodową konferencję aby edukować, uświadamiać i propagować niezwykłe efekty leczenia pacjentów medyczną marihuaną.

W lutym 2019 roku Fundacja przeniosła się do nowej lokalizacji.  Nowy lokal przy ul. 3 Maja 14 jest większy i pozbawiony barier architektonicznych. Znalazła się w nim również przestrzeń na stworzenie dużej Sali Doświadczania Świata, wyposażonej w nowoczesny sprzęt stymulujący zmysły Dziecka. Od 2020 roku Fundacja jest wyposażona także w Komorę Hiperbaryczną.

Scroll to top