Nasza historia

W 2011 roku mama chłopca z Zespołem Downa, szukała wsparcia i pomocy w lokalnych instytucjach. Nie znalazła miejsca, w którym otrzymałaby to czego szukała, dlatego stała się Fundatorką i Prezeską Fundacji. Myśląc o przyszłości swojego syna stworzyła misję Fundacji:

Początki działalności Fundacji to przede wszystkim zorganizowanie świetlicy dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Do dzisiaj świetlica funkcjonuje i w całości jest finansowana ze środków pozyskanych od darczyńców. Jest również jedyną świetlicą w powiecie oławskim. W 2012 r Fundacja otrzymała dotację na zakup urządzenia do Mikropolaryzacji Mózgu, stając się pionierem w tej dziedzinie. Dzięki współpracy z Starostwem Powiatowym w Oławie, Urzędem Marszałkowskim woj. dolnośląskiego i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczęto realizację różnych projektów mających na celu wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych dzieci zrealizowano kilkanaście tysięcy bezpłatnej rehabilitacji i kilkadziesiąt konsultacji z psychologiem i psychiatrą. Obecnie Fundacja obejmuje opieką i wsparciem ponad 400 rodzin . Od 2016 roku Fundacja prowadzi Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Obecnie największym wyzwaniem jest praca nad realizacją wizji Fundacji, czyli Wioski Integracyjnej. Wioska będzie miejscem, gdzie rodzina z niepełnosprawną osobą znajdzie przystosowane przestrzenie do mieszkania, nauki, rehabilitacji, pracy i wypoczynku.

Dorota Gudaniec Fundatorka i Prezeska, działając na rzecz osób niepełnosprawnych stała się również aktywistką i propagatorką leczenia medyczną marihuaną. Obecnie Fundacja jest zaangażowana w pracę nad ustawą legalizującą medyczną marihuanę. W tym celu raz w roku organizuje międzynarodową konferencję aby edukować, uświadamiać i propagować niezwykłe efekty leczenia pacjentów medyczną marihuaną.

We wrześniu 2017r Fundacja będzie obchodziła 6 urodziny. Przez 6 lat, dynamika rozwoju nie zwolniła nawet na chwilę.  Z dumą patrzymy wstecz i z wielkim zapałem w przyszłość.

Scroll to top