Nasza historia

W 2011 roku mama chłopca z Zespołem Downa, szukała wsparcia i pomocy w lokalnych instytucjach. Nie znalazła miejsca, w którym otrzymałaby to czego szukała, dlatego stała się Fundatorką i Prezeską Fundacji. Myśląc o przyszłości swojego syna stworzyła misję Fundacji:

Początki działalności Fundacji to przede wszystkim zorganizowanie świetlicy dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Świetlica funkcjonowała do połowy 2020 roku i w całości była finansowana ze środków pozyskanych od darczyńców. Przez długi czas była również jedyną świetlicą w powiecie oławskim. W 2012 r. Fundacja otrzymała dotację na zakup urządzenia do Mikropolaryzacji Mózgu, stając się pionierem w tej dziedzinie. Dzięki współpracy z Starostwem Powiatowym w Oławie, Urzędem Marszałkowskim woj. dolnośląskiego i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczęto realizację różnych projektów mających na celu wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych dzieci zrealizowano kilkanaście tysięcy bezpłatnej rehabilitacji i kilkadziesiąt konsultacji z psychologiem i psychiatrą. Obecnie Fundacja obejmuje opieką i wsparciem ponad 500 rodzin . Od 2016 roku Fundacja prowadzi Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Największym wyzwaniem jest praca nad realizacją wizji Fundacji, czyli Wioski Integracyjnej. Wioska, która ma powstać w przyszłości, będzie miejscem, gdzie rodzina z niepełnosprawną osobą znajdzie przystosowane przestrzenie do mieszkania, nauki, rehabilitacji, pracy i wypoczynku.

Dorota Gudaniec Fundatorka i Prezeska, działając na rzecz osób niepełnosprawnych stała się również aktywistką i propagatorką leczenia medyczną marihuaną. Dzięki zaangażowaniu Prezes Fundacji, Fundacja od początku była zaangażowana w pracę nad ustawą legalizującą medyczną marihuanę, m.in. począwszy od 2015 roku,  raz w roku organizuje międzynarodową konferencję aby edukować, uświadamiać i propagować niezwykłe efekty leczenia pacjentów medyczną marihuaną.

W lutym 2019 roku Fundacja przeniosła się do nowej lokalizacji.  Nowy lokal przy ul. 3 Maja 14 jest większy i pozbawiony barier architektonicznych. Znalazła się w nim również przestrzeń na stworzenie dużej Sali Doświadczania Świata, wyposażonej w nowoczesny sprzęt stymulujący zmysły Dziecka. Od 2020 roku Fundacja jest wyposażona także w Komorę Hiperbaryczną.

We wrześniu 2020 r. Fundacja będzie obchodziła swoje 9. urodziny. Przez 9 lat, dynamika rozwoju nie zwolniła nawet na chwilę.  Z dumą patrzymy wstecz i z wielkim zapałem w przyszłość.

Scroll to top

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid

Strona www

Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania strony, przeglądanie strony bez ich akceptacji nie jest możliwe.

PHPSESSID