Nasze działania

marihuana medyczna

Medyczna marihuana

Podejmujemy rozmaite działania, aby propagować ideę medycznej marihuany – zarówno wśród pacjentów i ich opiekunów, jak i wśród lekarzy oraz środowisk medycznych.

Czytaj więcej

Wioska integracyjna

Nasz projekt jest szansą innowacyjnego zagospodarowania terenu z dużym potencjałem na przypływ ludności. To również szansa na samodzielne życie dla niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Rehabilitacja

Terapię prowadzą terapeuci, o których możecie Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej: www.fundacjakrokpokroku.org.pl klikając w zakładkę „nasz zespół”.

Czytaj więcej

Rewalidacja

Ośrodek Rewalidacyjny stwarza optymalne warunki do prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego oraz zastępuje obowiązek szkolny.

Czytaj więcej

Mikropolaryzacja

Czyli przezczaszkowa stymulacja kory mózgu oraz modulacja pobudliwości i neuroplastyczności komórek nerwowych.

Czytaj więcej

Świetlica

Głównym celem działalności świetlicy jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej i dorosłe osoby niepełnosprawne do samodzielnego…

Czytaj więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania…

Czytaj więcej

Parasol

Projekt został tak skonstruowany, aby każde dziecko otrzymało kompleksową rehabilitację i terapię, w zakresie pozwalającym na usprawnianie wszystkich sfer motorycznych i poznawczych.

Czytaj więcej

Ja, człowiek

Projekt skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkających na terenie powiatu oławskiego.

Czytaj więcej

We need your help! Join our cause.

She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself.

Scroll to top