Ośrodek Rewalidacyjny

Nasza misja

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjny Fundacji Krok Po Kroku powstał w styczniu 2016 roku. Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży od 3 do 25 roku życia, których pełną samodzielność w dorosłym życiu uniemożliwiają:

  •  głęboka niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność intelektualna sprzężona z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz autyzmem.

Oznacza to, że ich droga do samodzielności jest jeszcze trudniejsza do pokonania.

Misją Ośrodka jest stwarzanie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego Dzieci, podkreślając indywidualne umiejętności i możliwości każdego z nich. Uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych Dzieci realizują obowiązek szkolny i nauki oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak działamy?

Codzienność Ośrodka tworzą dwie grupy dzieci i młodzieży z Oławy oraz okolicznych miejscowości, a także wykwalifikowana kadra pedagogów, terapeutów i asystentów. Wkrótce rozpoczynamy nabór do trzeciej grupy rewalidacyjnej.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, intensywnie pracujemy w oparciu o stały harmonogram dnia. Harmonogram podporządkowany jest potrzebom dzieci i stwarza im poczucie bezpieczeństwa. Oprócz zajęć rewalidacyjnych w grupie koleżanek i kolegów, dzieci biorą również udział w indywidualnych zajęciach z fizjoterapii, logopedii i Integracji Sensorycznej. Nie zapominamy o odpoczynku – czas relaksacji jest istotnym punktem naszego dnia. Jest to chwila regeneracji przy akompaniamencie odpowiednio dobranej muzyki, która pozwala dzieciom wyciszyć się i odpocząć.

Pragniemy, aby zaufanie jakim obdarzyli nas rodzice i opiekunowie zostało nagrodzone miejscem radosnej zabawy i ciężkiej pracy, gdzie każdy najmniejszy krok na przód będzie dla nas wielkim sukcesem i motywacją do dalszej pracy.

Stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych najważniejsze jest dla nas, aby każde dziecko czuło się tu bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe – bo nie ma nic cenniejszego od uśmiechu na twarzy dziecka.

Nasz Ośrodek spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjne finansowane są z subwencji oświatowej w wymiarze 20 godz. tygodniowo na zajęcia grupowe i 10 godz. tygodniowo na zajęcia indywidualne.  Fundacja z własnych środków finansuje dodatkowe 20 godz. zajęć grupowych, aby dzieci mogły spędzić czas w Ośrodku w wymiarze 8 godz. dziennie oraz dodatkową terapię indywidualną dla dzieci korzystających z zajęć indywidualnych realizowanych w rodzinnym domu.

Scroll to top