Ośrodek Rewalidacyjny

Nasza misja

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjny Fundacji Krok Po Kroku powstał w styczniu 2016 roku. Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży od 3 do 25 roku życia, których pełną samodzielność w dorosłym życiu uniemożliwiają:

  •  głęboka niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność intelektualna sprzężona z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz autyzmem.

Oznacza to, że ich droga do samodzielności jest jeszcze trudniejsza do pokonania.

Misją Ośrodka jest stwarzanie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego Dzieci, podkreślając indywidualne umiejętności i możliwości każdego z nich. Uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych Dzieci realizują obowiązek szkolny i nauki oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak działamy?

Codzienność Ośrodka tworzą dwie grupy dzieci i młodzieży z Oławy oraz okolicznych miejscowości, a także wykwalifikowana kadra pedagogów, terapeutów i asystentów. Wkrótce rozpoczynamy nabór do trzeciej grupy rewalidacyjnej.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, intensywnie pracujemy w oparciu o stały harmonogram dnia. Harmonogram podporządkowany jest potrzebom dzieci i stwarza im poczucie bezpieczeństwa. Oprócz zajęć rewalidacyjnych w grupie koleżanek i kolegów, dzieci biorą również udział w indywidualnych zajęciach z fizjoterapii, logopedii i Integracji Sensorycznej. Nie zapominamy o odpoczynku – czas relaksacji jest istotnym punktem naszego dnia. Jest to chwila regeneracji przy akompaniamencie odpowiednio dobranej muzyki, która pozwala dzieciom wyciszyć się i odpocząć.

Pragniemy, aby zaufanie jakim obdarzyli nas rodzice i opiekunowie zostało nagrodzone miejscem radosnej zabawy i ciężkiej pracy, gdzie każdy najmniejszy krok na przód będzie dla nas wielkim sukcesem i motywacją do dalszej pracy.

Stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych najważniejsze jest dla nas, aby każde dziecko czuło się tu bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe – bo nie ma nic cenniejszego od uśmiechu na twarzy dziecka.

Nasz Ośrodek spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjne finansowane są z subwencji oświatowej w wymiarze 20 godz. tygodniowo na zajęcia grupowe i 10 godz. tygodniowo na zajęcia indywidualne.  Fundacja z własnych środków finansuje dodatkowe 20 godz. zajęć grupowych, aby dzieci mogły spędzić czas w Ośrodku w wymiarze 8 godz. dziennie oraz dodatkową terapię indywidualną dla dzieci korzystających z zajęć indywidualnych realizowanych w rodzinnym domu.

Scroll to top

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid

Strona www

Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania strony, przeglądanie strony bez ich akceptacji nie jest możliwe.

PHPSESSID