Świetlica

Misja

Jedną z form działalności Fundacji jest Świetlica terapeutyczna.

Głównym celem działalności świetlicy jest przygotowanie młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Wyposażamy naszych podopiecznych w takie kompetencje, umiejętności i wiadomości, które pozwolą im m.in. na porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy dla nich sposób (werbalnie lub pozawerbalnie), zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, bycie zaradnymi w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz posiadania poczucia własnej wartości. Dajemy możliwość uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami społeczności, z zachowaniem w ramach swoich indywidualnych możliwości, ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności. Wdrażamy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Dlaczego zajęcia w Świetlicy są ważne?

Zajęcia odgrywają niebagatelną rolę w procesie zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. W tym celu prowadzimy zajęcia grupowe, które pozwalają naszym uczestnikom zdobycie aktywności życiowej oraz zapewniają rozwój nowych umiejętności w zakresie prostych czynności codziennych.

Świetlica Terapeutyczna jest placówką przeznaczoną dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zajęcia świetlicy to aktywizacja społeczna poprzez korzystanie z obiektów kultury, użyteczności publicznej, sklepów i in., a także podwyższenie gotowości osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym.

Jak pracujemy?

W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy:

 • Zajęcia wychowawcze – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, kontakt z rodziną w świetlicy
 • Zajęcia w grupach zainteresowań – np.: plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze, komputerowe, aerobik
 • Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe – indywidualna terapia wychowanków
 • Wyjścia integracyjne – do ZOO, muzeum, biblioteki, Domu Dziecka i in.

Formy aktywności

Należy także wspomnieć o formach specyficznych działań typowych dla placówek profilaktycznych czy terapeutycznych, gdzie podczas zajęć socjoterapeutycznych stosuje się np. techniki ekspresyjne tj.:

 • arteterapia – terapia przez sztukę: głównym celem jest tu samopoznanie, relaksacja oraz oczyszczenie z negatywnych emocji
 • muzykoterapia – forma oddziaływania psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego na napięcia, czy też różnego rodzaju emocje,
 • techniki relaksacyjne, mające na celu odreagowanie zmęczenia, stresu oraz uspokojenia.

Chcąc zaspokoić różnorodne potrzeby naszych podopiecznych i ich zainteresowania, nasi terapeuci stosują bogaty zestaw form pracy zróżnicowany pod względem treści jak i sposobu organizowania. Najczęściej stosowane formy pracy to:

 • zabawy i gry świetlicowe,
 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • zabawy i gry ruchowe,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy muzyczne,
 • zabawy i gry dramatyczne/ teatralne,
 • zajęcia czytelnicze,
 • radio, film, telewizja.

Poznaj naszych Podopiecznych

Scroll to top

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid

Strona www

Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania strony, przeglądanie strony bez ich akceptacji nie jest możliwe.

PHPSESSID