Program

Ośrodek Rewalidacyjny

MISJA

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjny Fundacji Krok Po Kroku powstał w styczniu 2016 roku. Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia, których pełną samodzielność w dorosłym życiu uniemożliwiają:

– głęboka niepełnosprawność intelektualna,

– niepełnosprawność intelektualna sprzężona z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz autyzmem.

Oznacza to, że ich droga do samodzielności jest jeszcze trudniejsza do pokonania.

Swoją misję Ośrodek realizuje stwarzając optymalne warunki do prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego Naszych Dzieci podkreślając indywidualne umiejętności i możliwości każdego z nich. Uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych Nasze Dzieci realizują obowiązek szkolny i nauki oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

JAK DZIAŁAMY?

Codzienność Ośrodka tworzą dwie grupy dzieci i młodzieży z Oławy oraz okolicznych miejscowości, a także wykwalifikowana kadra pedagogów, terapeutów i asystentów.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, intensywnie pracujemy w oparciu o stały harmonogram dnia. Harmonogram podporządkowany jest potrzebom dzieci i stwarza im poczucie bezpieczeństwa. Oprócz zajęć rewalidacyjnych w grupie koleżanek i kolegów, dzieci biorą również udział w indywidualnych zajęciach z fizjoterapii, logopedii i Integracji Sensorycznej. Nie zapominamy o odpoczynku – czas relaksacji jest istotnym punktem naszego dnia. Jest to chwila regeneracji przy akompaniamencie odpowiednio dobranej muzyki, która pozwala dzieciom wyciszyć się i odpocząć.

Pragniemy, aby zaufanie jakim obdarzyli nas rodzice i opiekunowie zostało nagrodzone miejscem radosnej zabawy i ciężkiej pracy, gdzie każdy najmniejszy krok na przód będzie dla nas wielkim sukcesem i motywacją do dalszej pracy. Stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych najważniejsze jest dla nas, aby każde dziecko czuło się tu bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe – bo nie ma nic cenniejszego od uśmiechu na twarzy dziecka.

Nasz Ośrodek spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjne finansowane są z subwencji oświatowej w wymiarze 20 godz. tygodniowo  na zajęcia grupowe i 10 godz. tygodniowo na zajęcia indywidualne.  Fundacja z własnych środków finansuje dodatkowe 20 godz. zajęć grupowych, aby dzieci mogły spędzić czas w Ośrodku w wymiarze 8 godz. dziennie oraz dodatkową terapię indywidualną dla dzieci korzystających z zajęć indywidualnych realizowanych w rodzinnym domu.

Share:
Scroll to top