Program

Wioska integracyjna

Projekt osiedla integracyjnego w Stanowicach

Celem projektu jest realizacja pilotażowego osiedla integracyjnego w oparciu o następujące założenia:

  • Główną funkcją osiedla jest mieszkalnictwo wielorodzinne. Istotne jest również zapewnienie różnorodności funkcjonalnej, w postaci usług podstawowych, usług specjalistycznych związanych z działalnością Fundacji Krok po Kroku, terenów zielonych i rekreacyjnych, obiektów kultury i rozrywki, przestrzeni biurowych;
  • Osiedle jest w pełni dostosowane do różnego typu niepełnosprawności. Integracja jest zapewniona na poziomie przestrzennym – rozplanowanie osiedla, przyjazna architektura i infrastruktura, dostosowane wyposażenie budynków; oraz na poziomie funkcjonalnym osiedla poprzez działalność Fundacji oraz dzięki określonym zasadom użytkowania osiedla;
  • Budowa i funkcjonowanie osiedla ma na celu jak najmniejszy wpływ na środowisko, między innymi dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów budowlanych opartych na konopiach, produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych takich jak panele słoneczne, wykorzystaniu wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych;
  • Osiedle jest zintergrowane z otaczającym terenem – wsią Stanowice, rzeką Oławą, strefą ekonomiczną. Jego założenia są zgodne z celami rozwoju Gminy Oława.

Program zagospodarownia osiedla integracyjnego obejmuje:

  • Zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w postaci zabudowy szeregowej, bliźniaczej, oraz domu wspólnotowego dla osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki specjalistycznej;
  • Zabudowę związaną z działalnością Fundacji Krok po Kroku – siedzibę fundacji wraz z pomieszczeniami biurowymi, salą konferencyjną oraz pomieszczeniami do rehabilitacji, socjalizacji i rewalidacji;
  • Usługi podstawowe w postaci sklepu z żywnością ekologiczną i kawiarni/baru;
  • Tereny i zabudowę wielofunkcyjną przeznaczoną do aktywności kulturalnych i rozrywkowych oraz innych aktywności tymczasowych;
  • Zróżnicowane tereny zielone i rekreacyjne stanowiące co najmniej 30% powierzchni terenu, takie jak park, ogród wspólnotowy, sad i miniferma.

Aktualności – Wioska integracyjna: kliknij tutaj

Share:
Scroll to top