Tlenoterapia hiperbaryczna

Tlenoterapia hiperbaryczna

w komorze hiperbarycznej

Co to jest hiperbaryczna terapia tlenowa?

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest metoda terapeutyczną i wspomagającą tradycyjne metody lecznicze. Hiperbaria zajmuje się wykorzystaniem korzystnych, biologicznych efektów zachodzących w organizmie w ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne, do celów leczniczych. Tlen uczestniczy w wielu procesach chemicznych stanowiących podstawę procesów fizjologicznych koniecznych do zachowania homeostazy organizmu. W dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych potwierdzono wysoką skuteczność terapeutyczną hiperbarii w ponad 100 jednostkach chorobowych.

Wskazania pediatryczne:

Doskonałym uzupełnieniem prowadzonych terapii jest tlenoterapia hiperbaryczna, która nie koncentruje się na niwelowaniu objawów choroby, lecz wspomaga naturalne zdolności organizmu do regeneracji i samoleczenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna skutecznie wspomaga leczenie m.in. takich zaburzeń neurorozwojowych jak:

 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • Zespół Downa
 • Zespół Aspergera
 • FAS

Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez poprawę mikrokrążenia wspiera proces tworzenia się nowych zdrowych naczyń krwionośnych, a także poprzez zwiększenie rozpuszczalności tlenu w osoczu, prowadzi do lepszego natlenienia oraz dostarczenie odpowiedniej ilości substancji odżywczych do komórek całego organizmu, poprawiając jego funkcjonowanie.

Większość dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi nie boryka się tylko z jednym problemem zdrowotnym. Na ich stan zdrowia składa się wiele chorób współistniejących.

Autyzm

Najnowsze badania wykazują, że u wielu dzieci z autyzmem występuje zjawisko hipoperfuzji (zmniejszony przepływ krwi) w płatach skroniowych i czołowych. Zjawisko to przekłada się na problemy w rozwoju mowy i w kontaktach społecznych. Ponadto u dzieci ze spektrum autyzmu występują bardzo często mikrostany zapalne, alergie pokarmowe, duże stężenie metali ciężkich i zagrzybienie organizmu.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w autyzmie:

 • poprawa kontaktu wzrokowego
 • poprawa interakcji z otoczeniem oraz umiejętności psychospołecznych
 • poprawa nastroju, zmniejszenie lękliwości i rozdrażnienia
 • poprawa szybkości kojarzenia i reakcji
 • większe zaangażowanie i koncentracja
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • zmniejszenie zagrzybienia organizmu

Zespół FAS (alkoholowy zespół płodowy)

Nie określono bezpiecznej dawki alkoholu jaką może spożyć kobieta w ciąży bez niszczycielskiego wpływu na rozwój płodu. FAS cechuje się spowolnionym rozwojem fizycznym dziecka zarówno przed jaki po urodzeniu. U dzieci z alkoholowym zespołem płodowym często dochodzi do zaburzeń małej i dużej motoryki, problemów z równowagą i koordynacją, zaburzeń uwagi, adaptacji i pamięci. nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego przyczyniają się również do wielu trudności wychowawczych: nadwrażliwość, nadpobudliwość, wybuchy agresji, problemy w szkole.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w FAS:

 • poprawa kontaktu wzrokowego
 • poprawa interakcji z otoczeniem oraz umiejętności psychospołecznych
 • poprawa nastroju, zmniejszenie lękliwości i rozdrażnienia
 • poprawa pamięci, szybkości kojarzenia i reakcji
 • większe zaangażowanie i koncentracja
 • poprawa umiejętności językowych – szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa koordynacji i równowagi

Inne korzyści

 • Borelioza – bakterie wywołujące boreliozę giną w środowisku o wysokim stężeniu tlenu. Zabiegi w komorze hiperbarycznej są powszechnie zalecane m.in.: w USA, Kanadzie, Chinach, Australii i Japonii jako terapia wspomagająca leczenie boreliozy.
 • Choroby neurologiczne – tlenoterapia hiperbaryczna ma niezwykle korzystny wpływ na wspomaganie leczenia chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jej wykorzystanie m.in. umożliwia naprawę i tworzenie się nowych naczyń krwionośnych w mózgu.
 • Zaburzenia kardiologiczne – tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga pracę zdrowego serca i poprawia stan pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia. W połączeniu ze standardową terapią kardiologiczną prowadzi do ograniczenia śmiertelności oraz obniżenia ryzyka poważnych powikłań chorobowych.
 • Depresja i zespół wypalenia zawodowego – w wyniku stosowania tlenoterapii hiperbarycznej następuje poprawa nastroju i ogólnego samopoczucia. Poprawiają się metabolizm komórek nerwowych, pamięć oraz zdolność koncentracji, dzięki czemu zmniejszają się dolegliwości wywołane zaburzeniami w sferze psychicznej.
 • Problemy dermatologiczne – w wyniku poprawy natlenienia tkanek następuje szybsze gojenie się różnych uszkodzeń skóry oraz odnowa i regeneracja tkanek nabłonkowych. Zwalczane są bakterie i szkodliwe mikroorganizmy oraz sprawniej przebiega proces rozmnażania się komórek skóry, w sytuacji przerwania jej ciągłości.
 • Sport i odnowa biologiczna – tlenoterapia hiperbaryczna zwiększa ogólną wydolność organizmu i przyspiesza procesy regeneracyjne. Jest skuteczna w przypadku leczenia kontuzji, jako środek redukujący ból i obrzęki oraz powstrzymujący rozwój bakterii w miejscach urazu.

Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD)

W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego stan dziecka jest zależny od rozległości i obszaru uszkodzenia, do którego doszło w wyniku niedotlenienia. Największe problemy obejmują nieprawidłowe napięcie mięśniowe, problemy z koordynacją ruchow oraz z przełykaniem. Często chorobą współistniejącą w przypadku MPD jest także epilepsja.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w mózgowym porażeniu dziecięcym:

 • redukcja obrzęku mózgu
 • zmniejszenie hipoksji
 • zmniejszenie nasilenia stresu oksydacyjnego oraz zwiększenie aktywności kluczowych enzymów przeciwutleniających
 • poprawa napięcia mięśniowego
 • poprawa kontroli zwieraczy
 • poprawa koordynacji i równowagi
 • poprawa kontaktu wzrokowego, zaangażowania i koncentracji
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
 • redukcja napadów padaczkowych

Zespół Downa (Trisomia 21)

Zespół Downa jest chorobą genetyczną, która powoduje zmniejszenie zdolności poznawczych oraz predysponuje do wielu wad i schorzeń towarzyszących, m.in. takich jak wrodzone wady serca, zez, wady przewodu pokarmowego, niedosłuch, niedoczynność tarczycy i obniżona odporność. Ze względu na charakter choroby jest ona nieuleczalna, niemniej poprzez tlenoterapię hiperbaryczną można skutecznie wspomóc rozwój i ułatwić codzienne funkcjonowanie osób z zespołem Downa.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w Zespole Downa:

 • poprawa napięcia mięśniowego – lepsza stabilizacja ciała, wyraźniejsza mowa, redukcja zeza
 • poprawa koordynacji i równowagi
 • poprawa kontaktu wzrokowego, zaangażowania i koncentracji
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • poprawa metabolizmu – redukcja masy ciała
 • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Fundacji:

ul. 3 Maja 14, 55-200 Oławaa

tel.: +48 501 127 401

fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Scroll to top

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid

Strona www

Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania strony, przeglądanie strony bez ich akceptacji nie jest możliwe.

PHPSESSID