Tlenoterapia hiperbaryczna

Tlenoterapia hiperbaryczna

w komorze hiperbarycznej

Co to jest hiperbaryczna terapia tlenowa?

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest metoda terapeutyczną i wspomagającą tradycyjne metody lecznicze. Hiperbaria zajmuje się wykorzystaniem korzystnych, biologicznych efektów zachodzących w organizmie w ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne, do celów leczniczych. Tlen uczestniczy w wielu procesach chemicznych stanowiących podstawę procesów fizjologicznych koniecznych do zachowania homeostazy organizmu. W dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych potwierdzono wysoką skuteczność terapeutyczną hiperbarii w ponad 100 jednostkach chorobowych.

Wskazania pediatryczne:

Doskonałym uzupełnieniem prowadzonych terapii jest tlenoterapia hiperbaryczna, która nie koncentruje się na niwelowaniu objawów choroby, lecz wspomaga naturalne zdolności organizmu do regeneracji i samoleczenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna skutecznie wspomaga leczenie m.in. takich zaburzeń neurorozwojowych jak:

 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • Zespół Downa
 • Zespół Aspergera
 • FAS

Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez poprawę mikrokrążenia wspiera proces tworzenia się nowych zdrowych naczyń krwionośnych, a także poprzez zwiększenie rozpuszczalności tlenu w osoczu, prowadzi do lepszego natlenienia oraz dostarczenie odpowiedniej ilości substancji odżywczych do komórek całego organizmu, poprawiając jego funkcjonowanie.

Większość dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi nie boryka się tylko z jednym problemem zdrowotnym. Na ich stan zdrowia składa się wiele chorób współistniejących.

Autyzm

Najnowsze badania wykazują, że u wielu dzieci z autyzmem występuje zjawisko hipoperfuzji (zmniejszony przepływ krwi) w płatach skroniowych i czołowych. Zjawisko to przekłada się na problemy w rozwoju mowy i w kontaktach społecznych. Ponadto u dzieci ze spektrum autyzmu występują bardzo często mikrostany zapalne, alergie pokarmowe, duże stężenie metali ciężkich i zagrzybienie organizmu.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w autyzmie:

 • poprawa kontaktu wzrokowego
 • poprawa interakcji z otoczeniem oraz umiejętności psychospołecznych
 • poprawa nastroju, zmniejszenie lękliwości i rozdrażnienia
 • poprawa szybkości kojarzenia i reakcji
 • większe zaangażowanie i koncentracja
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • zmniejszenie zagrzybienia organizmu

Zespół FAS (alkoholowy zespół płodowy)

Nie określono bezpiecznej dawki alkoholu jaką może spożyć kobieta w ciąży bez niszczycielskiego wpływu na rozwój płodu. FAS cechuje się spowolnionym rozwojem fizycznym dziecka zarówno przed jaki po urodzeniu. U dzieci z alkoholowym zespołem płodowym często dochodzi do zaburzeń małej i dużej motoryki, problemów z równowagą i koordynacją, zaburzeń uwagi, adaptacji i pamięci. nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego przyczyniają się również do wielu trudności wychowawczych: nadwrażliwość, nadpobudliwość, wybuchy agresji, problemy w szkole.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w FAS:

 • poprawa kontaktu wzrokowego
 • poprawa interakcji z otoczeniem oraz umiejętności psychospołecznych
 • poprawa nastroju, zmniejszenie lękliwości i rozdrażnienia
 • poprawa pamięci, szybkości kojarzenia i reakcji
 • większe zaangażowanie i koncentracja
 • poprawa umiejętności językowych – szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa koordynacji i równowagi

Inne korzyści

 • Borelioza – bakterie wywołujące boreliozę giną w środowisku o wysokim stężeniu tlenu. Zabiegi w komorze hiperbarycznej są powszechnie zalecane m.in.: w USA, Kanadzie, Chinach, Australii i Japonii jako terapia wspomagająca leczenie boreliozy.
 • Choroby neurologiczne – tlenoterapia hiperbaryczna ma niezwykle korzystny wpływ na wspomaganie leczenia chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jej wykorzystanie m.in. umożliwia naprawę i tworzenie się nowych naczyń krwionośnych w mózgu.
 • Zaburzenia kardiologiczne – tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga pracę zdrowego serca i poprawia stan pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia. W połączeniu ze standardową terapią kardiologiczną prowadzi do ograniczenia śmiertelności oraz obniżenia ryzyka poważnych powikłań chorobowych.
 • Depresja i zespół wypalenia zawodowego – w wyniku stosowania tlenoterapii hiperbarycznej następuje poprawa nastroju i ogólnego samopoczucia. Poprawiają się metabolizm komórek nerwowych, pamięć oraz zdolność koncentracji, dzięki czemu zmniejszają się dolegliwości wywołane zaburzeniami w sferze psychicznej.
 • Problemy dermatologiczne – w wyniku poprawy natlenienia tkanek następuje szybsze gojenie się różnych uszkodzeń skóry oraz odnowa i regeneracja tkanek nabłonkowych. Zwalczane są bakterie i szkodliwe mikroorganizmy oraz sprawniej przebiega proces rozmnażania się komórek skóry, w sytuacji przerwania jej ciągłości.
 • Sport i odnowa biologiczna – tlenoterapia hiperbaryczna zwiększa ogólną wydolność organizmu i przyspiesza procesy regeneracyjne. Jest skuteczna w przypadku leczenia kontuzji, jako środek redukujący ból i obrzęki oraz powstrzymujący rozwój bakterii w miejscach urazu.

Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD)

W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego stan dziecka jest zależny od rozległości i obszaru uszkodzenia, do którego doszło w wyniku niedotlenienia. Największe problemy obejmują nieprawidłowe napięcie mięśniowe, problemy z koordynacją ruchow oraz z przełykaniem. Często chorobą współistniejącą w przypadku MPD jest także epilepsja.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w mózgowym porażeniu dziecięcym:

 • redukcja obrzęku mózgu
 • zmniejszenie hipoksji
 • zmniejszenie nasilenia stresu oksydacyjnego oraz zwiększenie aktywności kluczowych enzymów przeciwutleniających
 • poprawa napięcia mięśniowego
 • poprawa kontroli zwieraczy
 • poprawa koordynacji i równowagi
 • poprawa kontaktu wzrokowego, zaangażowania i koncentracji
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
 • redukcja napadów padaczkowych

Zespół Downa (Trisomia 21)

Zespół Downa jest chorobą genetyczną, która powoduje zmniejszenie zdolności poznawczych oraz predysponuje do wielu wad i schorzeń towarzyszących, m.in. takich jak wrodzone wady serca, zez, wady przewodu pokarmowego, niedosłuch, niedoczynność tarczycy i obniżona odporność. Ze względu na charakter choroby jest ona nieuleczalna, niemniej poprzez tlenoterapię hiperbaryczną można skutecznie wspomóc rozwój i ułatwić codzienne funkcjonowanie osób z zespołem Downa.

Możliwe efekty tlenoterapii hiperbarycznej w Zespole Downa:

 • poprawa napięcia mięśniowego – lepsza stabilizacja ciała, wyraźniejsza mowa, redukcja zeza
 • poprawa koordynacji i równowagi
 • poprawa kontaktu wzrokowego, zaangażowania i koncentracji
 • poprawa umiejętności językowych – lepsze zrozumienie języka, szybsze przyswajanie nowych słów i pojęć, zwiększenie zasobu słownictwa
 • poprawa apetytu, funkcjonowania przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • poprawa metabolizmu – redukcja masy ciała
 • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Fundacji:

ul. 3 Maja 14, 55-200 Oławaa

tel.: +48 501 127 401

fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Scroll to top