Rehabilitacja

Ndt bobath

 

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Celem metody jest to, aby pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło wykorzystać swoje indywidualne możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Celem metody jest to, aby pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło wykorzystać swoje indywidualne możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

 

Główne założenia metody NDT Bobath to:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia
  wzmożonego i podwyższanie obniżonego,
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko
 • możliwe zbliżonej do prawidłowych,
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Metoda opiera się na dynamicznym aktywizowaniu całego ciała dziecka.

Fizjoterapia metodą NDT Bobath – pierwsza wizyta 150 zł / 45 min.
Fizjoterapia metodą NDT Bobath – kolejna wizyta 130 zł / 45 min.

Integracja Sensoryczna (SI)

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego (ang. Sensory Processing Disorder, SPD) wiąże się z brakiem zdolności do wykorzystania informacji uzyskiwanych za pomocą zmysłów, w celu sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym. Jest również znane jako dysfunkcja integracji sensorycznej lub zaburzenie SI. Zaburzenia te mogą dotyczyć tylko jednego zmysłu, np. dotyku, wzroku, układu przedsionkowego albo wielu zmysłów.

Terapia wg. metody Integracji Sensorycznej polega na specjalnie dobranych zabawach ruchowych i na stymulacji systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego.

W terapii SI podstawę stanowi stymulacja zmysłu równowagi podczas różnorodnych zabaw prowadzonych na sprzęcie podwieszanym (huśtawki, platformy, trapezy, drabinki, walce). Wiele jest również ćwiczeń i zabaw stymulujących czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu.

SI – Integracja Sensoryczna – diagnoza dzieci od 4 r.ż. (4 spotkania + opis) 600 zł
SI – Integracja Sensoryczna – diagnoza dzieci młodszych do 4 r.ż. (3 spotkania + opis) 500 zł

Terapia Ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, a także poprawa ruchów precyzyjnych.

Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. Program terapeutyczny dobierany jest do indywidualnych potrzeb dziecka i może obejmować:

 • wzmacnianie siły mięśniowej kończyn górnych,
 • stymulację czucia powierzchniowego lub głębokiego,
 • doskonalenie zdolności chwytu,
 • doskonalenie kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • skoordynowanie pracy obu rąk.

Terapia Ręki – diagnoza (2 spotkania + opis) 300 zł
Terapia Ręki – pierwsza wizyta 150 zł / 45 min.
Terapia Ręki – kolejna wizyta 130 zł / 45 min.

Zajęcia grupowe: logorytmika

Logorytmika to muzyczno-ruchowe zajęcia grupowe wykorzystywane w terapii logopedycznejktórych głównym celem jest:

 • wyrabianie u dzieci prawidłowego wykonywania ruchów lokomocyjnych (chodzenie, bieganie),
 • wykształcenie umiejętności prawidłowego wykonywania podskoków naprzemiennych,
 • wyrabianie pamięci ruchowej, orientacji przestrzennej i koordynacji statycznej,
 • ćwiczenie rozluźnienia i napięcia mięśni,
 • wyrabianie wyczucia położenia ciała względem przestrzeni,
 • usprawnianie narządów mowy.

Logopedia

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Metody terapii logopedycznej można podzielić na:

 • stymulację nierozwiniętych lub opóźnionych funkcji komunikacyjnych,
 • korygowanie wadliwych funkcji komunikacyjnych,
 • reedukację utraconych lub pozornie utraconych, dezintegrowanych funkcji komunikacyjnych.

Cele terapii:

 •  usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Neurologopedia

Terapia neurologopedyczna polega na likwidowaniu zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) powstałych na skutek:

 • chorób neurologicznych,
 • urazów czaszkowo-mózgowych,
 • udarów niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu,
 • pojawienia się guzów mózgu i po operacjach ich usunięcia.

Doświadczony neurologopeda stosuje w swojej praktyce terapeutycznej rozmaite metody, np.: ćwiczenia kształtowania oddechu przeponowego, ćwiczenia głosowe, kształtowania właściwej tonacji, rozciąganie głosek, modulowanie siły głosu i brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, ćwiczenia słuchowe związane z ukształtowaniem poczucia rytmu, ćwiczenia wizualizacji, ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie narządów mowy, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia rozwijające mowę i inne.

Chcesz zapisać Dziecko?
Skontaktuj się z nami:
+48 501 127 401

Dowiedz się więcej