Projekty

PARASOL

W styczniu 2015 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację i terapię dla niepełnosprawnych dzieci.
Dzięki tej dotacji przez 11 miesięcy 40 dzieci korzystało z bezpłatnej rehabilitacji i terapii w zakresie: Integracji Sensorycznej, Fizjoterapii, Logopedii, Terapii Ręki i Komunikacji Alternatywnej. Każde dziecko otrzymało pakiet 5 terapii tygodniowo, 20 terapii miesięcznie , 220 terapii przez cały okres trwania projektu. W sumie zespół terapeutów zrealizował dla 40 uczestników aż 8 800 godzin terapii.
Projekt został tak skonstruowany, aby każde dziecko otrzymało kompleksową rehabilitację i terapię, w zakresie pozwalającym na usprawnianie wszystkich sfer motorycznych i poznawczych. Wartością dodaną była współpraca zespołu, który raz w miesiącu na zebraniach omawiał postępy i zakres terapii wszystkich dzieci. Dzięki tej współpracy każde dziecko otrzymało Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT), który był podstawą do terapii ale też narzędziem monitorującym efekty terapii.  Na zakończenie udziału w projekcie każde dziecko otrzymało IPT podsumowujący 11 miesięcy udziału w terapiach, w którym również znalazły się zalecenia do dalszej pracy terapeutycznej.

PARASOL II

Projekt „Parasol” okazał się wielkim sukcesem, dlatego złożyliśmy ofertę na jego kontynuację. Od stycznia 2016 roku realizujemy projekt „Parasol II” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Parasol II” to 7 godzin terapii  w tygodniu dla każdego dziecka biorącego udział w projekcie, 28 godzin terapii  w miesiącu i aż 756 godzin w całym okresie trwania projektu, czyli od 01.01.2016 do 31.03.2018! Zespół terapeutyczny zrealizował prawie 23 tysiące godzin terapii.
W projekcie wzięło udział 30 dzieci. W ramach bezpłatnej terapii i rehabilitacji korzystają z terapii indywidualnych:  Fizjoterapii, Integracji Sensorycznej i Logopedii oraz grupowej Logorytmiki. Tak jak w pierwszym Parasolu, dzieci otrzymały Indywidualny Program Terapeutyczny na początku i na zakończenie projektu.

JA, CZŁOWIEK

Projekt “JA, CZŁOWIEK VI” skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkających na terenie powiatu oławskiego. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych. Projekt finansowany przez Zarząd Powiatu Oławskiego.

KROK PO KROKU DO SAMODZIELNOŚCI

W latach 2019 i 2020 realizowaliśmy projekt „Krok po Kroku do samodzielności” dofinansowanym ze środków PFRON, w którym wzięło udział 80 dzieci, wymagających specjalistycznej rehabilitacji i terapii.
W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy bezpłatnie:
W ramach terapii indywidualnej:
• 1914 godz. FIZJOTERAPII
• 1915 godz. LOGOPEDII
• 1917 godz. INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
• 1915 godz. TERAPII RĘKI
W ramach terapii grupowej:
• 96 godz. ARTETERAPII
• 96 godz. LOGORYTMIKI
W wymiarze finansowym dzięki udziałowi w projekcie każde dziecko otrzymało wsparcie na poziomie 8160,00 złotych, co jest niewątpliwie ogromnym odciążeniem dla budżetu rodziców. W wymiarze terapeutycznym wartość nie jest mierzalna złotówkami tylko sukcesami. Każda godzina zrealizowanej terapii pod okiem naszego wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu terapeutycznego przyczyniła się do ogromnych postępów każdego uczestnika projektu. Beneficjenci nabyli nowe umiejętności, zwiększyli swoją sprawność oraz samodzielność, poprawił się ich ogólny stan zdrowia, co pokazało jak ważne było zorganizowanie każdemu uczestnikowi 10 godzin bezpłatnej terapii miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

KROK PO KROKU POKONAMY BARIERY

Z radością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych na  realizację projektu „Krok Po Kroku Pokonamy”, który będziemy realizować przez 3 lata.
I etap projektu: 01.04.2021-31.03.2022
II etap projektu: 01.04.2022 -31.03.2023
III etap projektu: 01.04.2023 -31.03.2024
„Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” to projekt dofinansowany ze środków PFRON, który jest skierowany do 80 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż., posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej:
  • fizjoterapia,
  • logopedia,
  • Terapia Ręki,
  • Integracja Sensoryczna.
Podczas terapii indywidualnej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania, który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie, odrębnie dla każdego uczestnika. W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej. Każdy uczestnik zrealizuje 88 h terapii w ciągu roku, co równa się wsparciu na poziomie 6120 zł, w ciągu całego projektu nasi terapeuci zrealizują łącznie 10560 godzin terapii.
Scroll to top