Projekty

PARASOL

W styczniu 2015 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację i terapię dla niepełnosprawnych dzieci.
Dzięki tej dotacji przez 11 miesięcy 40 dzieci korzystało z bezpłatnej rehabilitacji i terapii w zakresie: Integracji Sensorycznej, Fizjoterapii, Logopedii, Terapii Ręki i Komunikacji Alternatywnej. Każde dziecko otrzymało pakiet 5 terapii tygodniowo, 20 terapii miesięcznie , 220 terapii przez cały okres trwania projektu. W sumie zespół terapeutów zrealizował dla 40 uczestników aż 8 800 godzin terapii.
Projekt został tak skonstruowany, aby każde dziecko otrzymało kompleksową rehabilitację i terapię, w zakresie pozwalającym na usprawnianie wszystkich sfer motorycznych i poznawczych. Wartością dodaną była współpraca zespołu, który raz w miesiącu na zebraniach omawiał postępy i zakres terapii wszystkich dzieci. Dzięki tej współpracy każde dziecko otrzymało Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT), który był podstawą do terapii ale też narzędziem monitorującym efekty terapii.  Na zakończenie udziału w projekcie każde dziecko otrzymało IPT podsumowujący 11 miesięcy udziału w terapiach, w którym również znalazły się zalecenia do dalszej pracy terapeutycznej.

PARASOL II

Projekt „Parasol” okazał się wielkim sukcesem, dlatego złożyliśmy ofertę na jego kontynuację. Od stycznia 2016 roku realizujemy projekt „Parasol II” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Parasol II” to 7 godzin terapii  w tygodniu dla każdego dziecka biorącego udział w projekcie, 28 godzin terapii  w miesiącu i aż 756 godzin w całym okresie trwania projektu, czyli od 01.01.2016 do 31.03.2018! Zespół terapeutyczny zrealizował prawie 23 tysiące godzin terapii.
W projekcie wzięło udział 30 dzieci. W ramach bezpłatnej terapii i rehabilitacji korzystają z terapii indywidualnych:  Fizjoterapii, Integracji Sensorycznej i Logopedii oraz grupowej Logorytmiki. Tak jak w pierwszym Parasolu, dzieci otrzymały Indywidualny Program Terapeutyczny na początku i na zakończenie projektu.

JA, CZŁOWIEK

Projekt “JA, CZŁOWIEK VI” skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkających na terenie powiatu oławskiego. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych. Projekt finansowany przez Zarząd Powiatu Oławskiego.
Scroll to top