Subkonto

W naszej Fundacji osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość otworzenia subkonta.

Subkonto jest wewnętrznym kontem prowadzonym w fundacji, nie jest natomiast oddzielnym indywidualnym rachunkiem bankowym.

Subkonto pozwala gromadzić środki z:

  • darowizn
  • 1% podatku

Aby móc zbierać odpisy z 1% podatku dochodowego, podatnicy muszą wpisać w swoich rozliczeniach podatkowych nr KRS Fundacji 0000394013, a w polu Cel szczegółowy wpisać Imię i nazwisko podopiecznego. Wszystkie kwoty z odpisów 1% wpływają na konto ogólne Fundacji i po ostatecznym rozliczeniu przesyłanym przez Urzędy Skarbowe, kwoty przeznaczone na poszczególnych podopiecznych są przekazywane na ich subkonta.

Osoby zainteresowane otworzeniem na rachunku bankowym Fundacji subkonta w celu zbierania środków powinny:

  1. Zapoznać się z regulaminem subkont.
  2. Uzupełnić „wniosek o otwarcie subkonta” wraz z „oświadczeniem”.
  3. Dołączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności wraz z wypisami ze szpitali lub inną dokumentacją wskazującą na dotychczasowy przebieg leczenia (z ostatniego roku).
  4. Komplet dokumentów w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Fundacji lub przesłać na adres: Fundacja Krok Po Kroku, ul. 3 Maja 14, 55-200 Oława.
  5. Subkonto zostanie otwarte w ciągu 7 dni roboczych, wnioskodawca otrzyma pismo potwierdzające otworzenie subkonta.

Wnioskodawcą o otwarcie subkonta może być pacjent lub prawni opiekunowie pacjenta (w przypadku osoby niepełnoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej).

Dysponentami zebranych środków mogą być:

  • pacjent
  • prawni opiekunowie pacjenta
  • inny członek rodziny

Wskazane jest, aby było dwóch dysponentów subkonta.

Regulamin subkont określa sposób wydatkowania środków z subkonta.

W razie pytań proszę dzwonić do biura Fundacji : +48 501 127 401

Uwaga: Obecnie nie otwieramy nowych subkont.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin subkont (nowy)

 Wniosek o otwarcie subkonta

Oświadczenie

Dyspozycja wypłaty środków

Zbiorcze zestawienie kosztów dojazdu

Instrukcja pobrania bilansu

Katalog kosztów refundowanych

Scroll to top

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid

Strona www

Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania strony, przeglądanie strony bez ich akceptacji nie jest możliwe.

PHPSESSID