Subkonto

W naszej Fundacji osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość otworzenia subkonta.

Subkonto jest wewnętrznym kontem prowadzonym w fundacji, nie jest natomiast oddzielnym indywidualnym rachunkiem bankowym.

Subkonto pozwala gromadzić środki z:

  • darowizn
  • 1% podatku

Aby móc zbierać odpisy z 1% podatku dochodowego, podatnicy muszą wpisać w swoich rozliczeniach podatkowych nr KRS Fundacji 0000394013, a w polu Cel szczegółowy wpisać Imię i nazwisko podopiecznego. Wszystkie kwoty z odpisów 1% wpływają na konto ogólne Fundacji i po ostatecznym rozliczeniu przesyłanym przez Urzędy Skarbowe, kwoty przeznaczone na poszczególnych podopiecznych są przekazywane na ich subkonta.

Osoby zainteresowane otworzeniem na rachunku bankowym Fundacji subkonta w celu zbierania środków powinny:

  1. Zapoznać się z regulaminem subkont.
  2. Uzupełnić „wniosek o otwarcie subkonta” wraz z „oświadczeniem”.
  3. Dołączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności wraz z wypisami ze szpitali lub inną dokumentacją wskazującą na dotychczasowy przebieg leczenia (z ostatniego roku).
  4. Komplet dokumentów w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Fundacji lub przesłać na adres: Fundacja Krok Po Kroku, ul. 3 Maja 14, 55-200 Oława.
  5. Subkonto zostanie otwarte w ciągu 7 dni roboczych, wnioskodawca otrzyma pismo potwierdzające otworzenie subkonta.

Wnioskodawcą o otwarcie subkonta może być pacjent lub prawni opiekunowie pacjenta (w przypadku osoby niepełnoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej).

Dysponentami zebranych środków mogą być:

  • pacjent
  • prawni opiekunowie pacjenta
  • inny członek rodziny

Wskazane jest, aby było dwóch dysponentów subkonta.

Regulamin subkont określa sposób wydatkowania środków z subkonta.

W razie pytań proszę dzwonić do biura Fundacji : +48 501 127 401

Uwaga: Obecnie nie otwieramy nowych subkont.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin subkont (nowy)

 Wniosek o otwarcie subkonta

Oświadczenie

Dyspozycja wypłaty środków

Zbiorcze zestawienie kosztów dojazdu

Instrukcja pobrania bilansu

Katalog kosztów refundowanych

Scroll to top