Nasza misja
i historia

W 2011 roku mama chłopca z Zespołem Downa, szukała wsparcia i pomocy w lokalnych instytucjach. Nie znalazła miejsca, w którym otrzymałaby to czego szukała, dlatego stała się Fundatorką i Prezeską Fundacji. Myśląc o przyszłości swojego syna stworzyła misję Fundacji:

Krok Po Kroku
do lepszego jutra

2011

Powstanie Fundacji

Dorota Gudaniec, mama niepełnosprawnego chłopca, w odpowiedzi na pytanie „Co byś zrobiła, gdybyś przestała się bać?” powołała do życia Fundację Krok Po Kroku, stając się fundatorką i założycielką organizacji, która miała zabezpieczyć potrzeby jej syna, a także wielu innych dzieci.

2012

Świetlica dla dorosłych

Początki działalności Fundacji to przede wszystkim zorganizowanie świetlicy dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Świetlica funkcjonowała do połowy 2020 roku i w całości była finansowana ze środków pozyskanych od darczyńców. Przez długi czas była również jedyną świetlicą w powiecie oławskim. W 2012 r. Fundacja otrzymała dotację na zakup urządzenia do mikropolaryzacji mózgu, stając się pionierem w tej dziedzinie w Polsce.

W 2012 roku Fundacja wygrała konkurs na realizację zadania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dotacji sfinansowanej ze środków Powiatu Oławskiego zrealizowano dwa projekty:

  • Hipo&Dog – zajęcia z hipoterapii i dogoterapii w cyklu całorocznym
  • Medyczny Punkt Konsultacyjny umożliwiający nieodpłatny dostęp do lekarzy specjalistów: endokrynologa, neurologa dziecięcego, neurologopedy, stomatologa, pediatry i ginekologa

Zorganizowaliśmy także konferencję „Krok po kroku sięgniemy obłoków: wczesna interwencja, leczenie, rehabilitacja, edukacja i co dalej?” 

2013

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ZE STAROSTWEM

Dzięki współpracy z Starostwem Powiatowym w Oławie, Urzędem Marszałkowskim woj. dolnośląskiego i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęto realizację różnych projektów mających na celu wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych dzieci zrealizowano kilkanaście tysięcy bezpłatnej rehabilitacji i kilkadziesiąt konsultacji z psychologiem i psychiatrą.

Zorganizowaliśmy także ponownie konferencję „Krok po kroku sięgniemy obłoków – leczenie, rehabilitacja, edukacja osób z zaburzeniami sprzężonymi – i co dalej?”

2014

Projekt „Ja, Człowiek III”

W 2014 roku zajmowały nas bieżące wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja projektu „Ja, Człowiek III” finansowanego ze środków Powiatu Oławskiego.

Zorganizowaliśmy też prelekcję dr n. med. Piotra Pelczar pt. „Wpływ glutationu i karnozyny na zaburzenia ze spektrum autyzmu”.

2015

Medyczna marihuana

Dorota Gudaniec Fundatorka i Prezeska, działając na rzecz osób niepełnosprawnych stała się również aktywistką i propagatorką leczenia medyczną marihuaną. Dzięki zaangażowaniu Prezes Fundacji, Fundacja od początku była zaangażowana w pracę nad ustawą legalizującą medyczną marihuanę, m.in. począwszy od 2015 roku, raz w roku organizuje międzynarodową konferencję aby edukować, uświadamiać i propagować niezwykłe efekty leczenia pacjentów medyczną marihuaną.

Poza tematem walki o dostęp do medycznej marihuany, rok 2015 upłynął nam pod znakiem rozmaitych sukcesów, m.in.:

– uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

– nowa siedziba Fundacji i przeprowadzka do nowej lokalizacji przy ul. 3 Maja 2a

– realizacja projektu „Integracja” finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Społecznych

– realizacja projektu „Ja Człowiek IV” finansowanego ze środków Powiatu Oławskiego

– realizacja projektu „Ty (On) Ja – Razem możemy więcej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

– realizacja projektu „Parasol” 

2016

Ośrodek Rewalidacyjny

Od 2016 roku Fundacja prowadzi Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

2016 rok to także realizacja projektu „Lepsze Jutro” finansowanego ze środków Powiatu Oławskiego.

2019

Nowa lokalizacja

W lutym 2019 roku Fundacja przeniosła się do nowej lokalizacji. Nowy lokal przy ul. 3 Maja 14 jest większy i pozbawiony barier architektonicznych. Znalazła się w nim również przestrzeń na stworzenie dużej Sali Doświadczania Świata, wyposażonej w nowoczesny sprzęt stymulujący zmysły Dziecka.

2020

Komora Hiperbaryczna

Od 2020 roku Fundacja jest wyposażona także w Komorę Hiperbaryczną.

2024

500

Rodzin pod opieką fundacji

13

lat istnienia fundacji

800

godzin terapii WWRD w miesiącu

243

podopiecznych

Realne, wielkie wsparcie

1,5%%
podatku

1,5% Twojego podatku to krok do samodzielności, niezależności i lepszego jutra naszych podopiecznych

Więcej informacji