Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Co to jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego rozwoju do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej. WWRD jest również wsparciem psychologiczno – pedagogicznym dla dziecka i jego rodziców.

Zasady organizacji zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a także kwalifikacji do nich oraz to, jak przebiegają, regulowane są przez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635

Dla kogo jest WWRD?

Zespół Wczesnego Wspomagania

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla niemowląt i dzieci, które posiadają opinię o potrzebie WWRD, wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

Wskazaniem do wydania opinii o WWRD mogą być następujące zachowania u dziecka:

 • układa się w literkę C,
 • stale patrzy w jedną stronę,
 • nie chce leżeć na brzuszku,
 • nadmiernie odchyla głowę do tyłu,
 • silnie zaciska piąstki lub często pręży nóżki,
 • nie toleruje pewnych pokarmów,
 • jest nadwrażliwe na dźwięki,
 • ma problemy z koncentracją,
 • ma słabą równowagę – często się potyka, jest niezgrabne ruchowo,
 • ma trudności z pisaniem, wycinaniem i rysowaniem,
 • nie lubi się przytulać,
 • ma chorobę lokomocyjną,
 • nie lubi huśtawek lub odwrotnie – huśta i kręci się bez końca,
 • nie lubi mycia twarzy i obcinania włosów,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • skończyło 12 miesięcy i nie mówi żadnych słów np. mama, tata,
 • skończyło 2 lata i nie łączy słów w proste zdania lub mówi zaledwie kilka słów,
 • skończyło 3 lata, a jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie rozumie prostych poleceń, nie nawiązuje kontaktu.

W skład zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • psycholog,
 • logopeda.

Zadania zespołu Wczesnego Rozwoju:

 • ustalenie na podstawie Opinii, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.

Zajęcia w ramach WWRD

Wymiar zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania może obejmować następujące zajęcia:

 • Logopedia,
 • Neurologopedia,
 • Fizjoterapia, NDT Bobath, Vojta
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia Ręki
 • Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogiczna
 • Terapia psychologiczna

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

Chcesz zapisać Dziecko?
Skontaktuj się z nami:
+48 501 127 401