Obsługa subkont

W naszej Fundacji osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość otworzenia subkonta. Subkonto jest wewnętrznym kontem prowadzonym w fundacji, nie jest natomiast oddzielnym indywidualnym rachunkiem bankowym.

Subkonto pozwala gromadzić środki z:

Aby móc zbierać odpisy z 1,5% podatku dochodowego, podatnicy muszą wpisać w swoich rozliczeniach podatkowych nr KRS Fundacji 0000394013, a w polu Cel szczegółowy wpisać Imię i nazwisko podopiecznego. Wszystkie kwoty z odpisów 1,5% wpływają na konto ogólne Fundacji i po ostatecznym rozliczeniu przesyłanym przez Urzędy Skarbowe, kwoty przeznaczone na poszczególnych podopiecznych są przekazywane na ich subkonta.

Osoby zainteresowane otworzeniem na rachunku bankowym Fundacji subkonta w celu zbierania środków powinny:

Dysponentami zebranych środków mogą być:

Wskazane jest, aby było dwóch dysponentów subkonta.

Regulamin subkont określa sposób wydatkowania środków z subkonta.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji : +48 501 127 401

Uwaga: Obecnie nie otwieramy nowych subkont.

Pliki do pobrania:

Regulamin subkont

Pobierz >>

Wniosek o otwarcie subkonta

Pobierz >>

Oświadczenie

Pobierz >>

Dyspozycja wypłaty środków

Pobierz >>

Zbiorcze zestawienie kosztów dojazdu

Pobierz >>

Instrukcja pobrania bilansu subkonta

Pobierz >>

Katalog kosztów refundowanych

Pobierz >>