Nasz
Zespół

(NEURO)LOGOPEDIA
ADMINISTRACJA
FIZJOTERAPIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OŚRODEK REWALIDACYJNY
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
TERAPIA RĘKI
ZARZĄD

Anna Witos

Karolina Golec

pedagog

Urszula Wojciechowska

Daria Ryczkowska

Karolina Struzik – Borowik

Sabina Pisula

Paulina Piotrowska

Anna Lasota

Justyna Kasprowicz

Magdalena Piluch

Prezes Zarządu
Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjnego

mp@fundacjakrokpokroku.org.pl

Jowita Piątkowska

Dyrektor ds. administracyjnych

jowita@fundacjakrokpokroku.org.pl

Edyta Grzeszczyszyn

Koordynator ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

edyta@fundacjakrokpokroku.org.pl

WIOLETA KOWALEWICZ

Pracownik biurowy

wiola@fundacjakrokpokroku.org.pl

PAULINA CHYTRY

Starszy Specjalista ds. administracji i rozliczeń

paulina@fundacjakrokpokroku.org.pl

Monika Jakubowska

Magda Aksman-Mirowska

Joanna Rakszewska

Agata Adamiak

Kamila Kuriata

psycholog

Kinga Maćkow – Zyzik

Anna Boczar

Urszula Augustyniak

Anna Gogola

Beata Bartnik

Monika Niedziejko

Paulina Ciężarek-Juszczak

Urszula Ciach

Dorota Gudaniec

Wiceprezes Zarządu