Projekt

KROK PO KROKU POKONAMY BARIERY

PFRON

Z radością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery”, który będziemy realizować przez 3 lata.

  • I etap projektu:  01.04.2021-31.03.2022
  • II etap projektu:  01.04.2022 -31.03.2023
  • III etap projektu:  01.04.2023 -31.03.2024

„Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” to projekt dofinansowany ze środków PFRON, który jest skierowany do 80 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż., posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej:

  • fizjoterapia,
  • logopedia,
  • Terapia Ręki,
  • Integracja Sensoryczna.

Podczas terapii indywidualnej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania, który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie, odrębnie dla każdego uczestnika. W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej. Każdy uczestnik zrealizuje 88 h terapii w ciągu roku, co równa się wsparciu na poziomie 6120 zł, w ciągu całego projektu nasi terapeuci zrealizują łącznie 10560 godzin terapii.

Update:

Po wielu wyzwaniach i wysiłku, z dumą ogłaszamy, że udało nam się „pokonać kolejne bariery” i osiągnąć nasz cel. Tym samym kończymy nasz trzyletni projekt pn. „Krok po Kroku Pokonamy Bariery”

Dziękujemy każdemu Uczestnikowi za niezłomne zaangażowanie i wkład w nasz wspólny wysiłek.

Co udało nam się osiągnąć?

  • zrealizowaliśmy, aż 10 560 godzin terapii, podczas których Uczestnicy pracowali nad osiągnięciem celów zaplanowanych dla każdego w Indywidualnym Programie Działania;
  • pomogliśmy 80 Uczestnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 0 do 18 r.ż.
  • zrealizowaliśmy 4 rodzaje terapii indywidualnej: Fizjoterapia, Logopedia, Terapia Ręki, Integracja Sensoryczna.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za zaangażowanie i zaufanie. Jesteśmy gotowi na kolejny krok naszej podróży do naszego wspólnego sukcesu!

<< Inne programy