Projekt

KROK PO KROKU DO SAMODZIELNOŚCI

PFRON

W latach 2019 i 2020 realizowaliśmy projekt „Krok po Kroku do samodzielności” dofinansowanym ze środków PFRON, w którym wzięło udział 80 dzieci, wymagających specjalistycznej rehabilitacji i terapii.

W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy bezpłatnie:

W ramach terapii indywidualnej:

  • 1914 godz. FIZJOTERAPII
  • 1915 godz. LOGOPEDII
  • 1917 godz. INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
  • 1915 godz. TERAPII RĘKI

W ramach terapii grupowej:

  • 96 godz. ARTETERAPII
  • 96 godz. LOGORYTMIKI

W wymiarze finansowym dzięki udziałowi w projekcie każde dziecko otrzymało wsparcie na poziomie 8160,00 złotych, co jest niewątpliwie ogromnym odciążeniem dla budżetu rodziców. W wymiarze terapeutycznym wartość nie jest mierzalna złotówkami tylko sukcesami. Każda godzina zrealizowanej terapii pod okiem naszego wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu terapeutycznego przyczyniła się do ogromnych postępów każdego uczestnika projektu. Beneficjenci nabyli nowe umiejętności, zwiększyli swoją sprawność oraz samodzielność, poprawił się ich ogólny stan zdrowia, co pokazało jak ważne było zorganizowanie każdemu uczestnikowi 10 godzin bezpłatnej terapii miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

<< Inne programy Następny >>