Projekt

PARASOL II

Projekt „Parasol” okazał się wielkim sukcesem, dlatego złożyliśmy ofertę na jego kontynuację. Od stycznia 2016 roku realizujemy projekt „Parasol II” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Parasol II” to 7 godzin terapii w tygodniu dla każdego dziecka biorącego udział w projekcie, 28 godzin terapii w miesiącu i aż 756 godzin w całym okresie trwania projektu, czyli od 01.01.2016 do 31.03.2018! Zespół terapeutyczny zrealizował prawie 23 tysiące godzin terapii.

W projekcie wzięło udział 30 dzieci. W ramach bezpłatnej terapii i rehabilitacji korzystają z terapii indywidualnych: Fizjoterapii, Integracji Sensorycznej i Logopedii oraz grupowej Logorytmiki. Tak jak w pierwszym Parasolu, dzieci otrzymały Indywidualny Program Terapeutyczny na początku i na zakończenie projektu.

<< Inne programy Następny >>