Projekt

PARASOL

W styczniu 2015 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację i terapię dla niepełnosprawnych dzieci.

Dzięki tej dotacji przez 11 miesięcy 40 dzieci korzystało z bezpłatnej rehabilitacji i terapii w zakresie: Integracji Sensorycznej, Fizjoterapii, Logopedii, Terapii Ręki i Komunikacji Alternatywnej. Każde dziecko otrzymało pakiet 5 terapii tygodniowo, 20 terapii miesięcznie, 220 terapii przez cały okres trwania projektu. W sumie zespół terapeutów zrealizował dla 40 uczestników aż 8.800 godzin terapii.

Projekt został tak skonstruowany, aby każde dziecko otrzymało kompleksową rehabilitację i terapię w zakresie pozwalającym na usprawnianie wszystkich sfer motorycznych i poznawczych. Wartością dodaną była współpraca zespołu, który raz w miesiącu na zebraniach omawiał postępy i zakres terapii wszystkich dzieci. Dzięki tej współpracy każde dziecko otrzymało Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT), który był podstawą do terapii ale też narzędziem monitorującym efekty terapii. Na zakończenie udziału w projekcie każde dziecko otrzymało IPT podsumowujący 11 miesięcy udziału w terapiach, w którym również znalazły się zalecenia do dalszej pracy terapeutycznej.

<< Inne programy Następny >>