Ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery”

30.03.2021

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery”, realizowanego ze środków PFRON.

„Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż., posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej:

Podczas terapii indywidualnej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania, który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie, odrębnie dla każdego uczestnika. W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej. Każdy uczestnik zrealizuje 88 h terapii w ciągu roku. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

I etap projektu: 01.05.2021-31.03.2022

Rekrutacja do I etapu projektu:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

Zasady rekrutacji Beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 07.04.2021 do 16.04.2021 r. na recepcję Fundacji. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
ul. 3 Maja 14, Oława
fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:


<< Inne wpisy