Bądź na bieżąco

Zmiana godzin otwarcia Biura w dn. 21

„Rehabilitacja poprzez ruch i zabawę”

Terapie w projekcie pn.: „Rehabilitacja poprzez ruch i zabawę”  realizowane będą od 1 czerwca 2019 do 20 grudnia 2019 dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 16 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. Dolnośląskiego (powiatu oławskiego i wrocławskiego). W sumie w zadaniu weźmie udział 40 uczestników, którzy będą brali udział w zajęciach grupowych i indywidualnych. Zajęcia grupowe będą realizowane w zakresie: Logorytmiki, Arteterapii oraz Sali Doświadczania Świata (terapia Snoezelen). Zajęcia indywidualne będą realizowane w zakresie Terapii Ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Zaplanowane zajęcia w zadaniu maja na celu nabywanie, rozwijanie oraz utrwalanie nowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci, rozwijanie sprawności w komunikowaniu się , rozwijanie umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnym środowisku.

Rekrutacja do projektu

Drodzy Rodzice! Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności”, realizowanego ze środków PFRON.

Streszczenie projektu

Projekt “Krok Po Kroku do samodzielności” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż. (po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkających na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej (fizjoterapia, logopedia, Terapia Ręki, Integracja Sensoryczna) i 2 rodzaje terapii grupowej (arteterapia, logorytmika). Podczas terapii indywidualnej i grupowej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania (IPD), który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie – odrębnie dla każdego uczestnika. IPD stworzony na początku projektu będzie określał m.in. cele dla uczestnika, natomiast IPD stworzony na zakończenie projektu będzie dodatkowym elementem ewaluacji.

W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej oraz 1 rodzaj terapii grupowej. Każdy uczestnik otrzyma miesięcznie po 4 godz. wybranej terapii indywidualnej i 2 godz. wybranej terapii grupowej. W sumie miesięcznie każdy uczestnik otrzyma 10 godz. terapii. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

Beneficjenci

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

 • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2020
 • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2020,
 • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
 • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
 • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
 • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
 • nie korzystająca z subwencji oświatowej z terapii (fizjoterapia, logopedia, Integracja Sensoryczna, Terapia Ręki, arteterapia, logorytmika) w ramach WWRD i Zespołu Rewalidacyjnego realizowanych przez Fundację Krok Po Kroku.

Zasady rekrutacji beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 05.04.2019 do 10.04.2019 r. do biura Fundacji. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania, ponieważ o przyjęciu beneficjenta do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna. W terminie 10–12.04.2019 rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi zostaną̨ zaproszeni na spotkanie, podczas którego zespół ostatecznie zatwierdzi przyjęcie dziecka do projektu oraz przydzieli rodzaje terapii.

Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały dzieci, które nie korzystały z projektów „Parasol” i „Parasol II”, realizowanych przez Fundację Krok Po Kroku w latach 2015-2018.

Rekrutacja trwa do środy 10.04. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go osobiście w siedzibie Fundacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
? ul. 3 Maja 14, Oława
? fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Mikropolaryzacja – turnusy

Mikropolaryzacja to przezczaszkowa stymulacja kory mózgu oraz modulacja pobudliwości i neuroplastyczności komórek nerwowych. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna w wykonaniu. Wymaga ona użycia 2 elektrod o powierzchni przekroju 25-35 cm2, przez które doprowadza się słaby prąd o wartości 1-2 miliamperów.

Aby przeprowadzić stymulację kory mózgu (np. części motorycznej, wzrokowej, ośrodka mowy, pamięci lub koncentracji) należy umieścić jedną elektrodę na powierzchni czaszki nad daną reprezentacją korową, a drugą na leżącej po przeciwnej stronie części czoła. W zależności od polaryzacji, kora mózgowa jest albo aktywizowana – pobudzana tzw. anodalnym tDCS, albo hamowana w swojej aktywności katodalnym tDCS.

➡ Więcej o mikropolaryzacji: https://fundacjakrokpokroku.org.pl/nasze-dzialania/mikropolaryzacja/

Terminy:

? Turnus wiosenny: 27.05.2019 – 05.06.2019
? Turnus letni: 05.08.2019 – 14.08.2019
? Turnus jesienny: 11.11.2019 – 20.11.2019

⚠ Przed rozpoczęciem terapii należy uzyskać skierowanie od neurologa znającego metodę tDCS, ponieważ umawianie na zabiegi następuje na podstawie zaleceń lekarza. Kwalifikacja musi zawierać parametry zabiegu tj.:
? umiejscowienie i wielkość elektrod,
? czas i natężenie prądu,
?cel tDCS.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

? osobisty w siedzibie fundacji przy ul.3 Maja 14 w Oławie,
☎ pod nr tel.: +48 501 127 401
? drogą elektroniczną – pisząc na adres e-mail: fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

? Cena: 600 zł / turnus (10 zabiegów)

⚠ Istnieje możliwość połączenia turnusu mikropolaryzacji z innymi formami rehabilitacji. Szczegółowych informacji udziela Biuro Fundacji.

02.03 – Dzień Otwarty

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Fundacji Krok Po Kroku, który odbędzie się już w sobotę 2. marca w nowej siedzibie Fundacji: Oława, ul. 3 Maja 14 (za lodziarnią “Zimny Drań”).

Zachęcamy do:

 • skorzystania z bezpłatnych konsultacji u naszych terapeutów,
 • zapoznania się z nową siedzibą Fundacji (w tym: z nową Salą Doświadczania Świata i nowym Ośrodkiem Rewalidacyjnym),
 • wspólnych gier i zabaw w Świetlicy,
 • poznania kadry Fundacji.

W czasie oczekiwania na konsultacje przewidujemy liczne atrakcje dla dzieci oraz coś słodkiego dla każdego!

Do zobaczenia!

Zapraszamy do nowej siedziby Fundacji

Szczęśliwego Nowego Roku!

Biuro nieczynne

Wesołych Świąt!

Improwizowane Poniedziałki – spektakl/wieczór krótkich gier

Kochani ❤️???
Serdecznie zapraszamy na przedstawienie teatru Improwizowane Poniedziałki, z którego cały dochód ze sprzedaży biletów przekazany będzie na naszą Fundację. Wstęp 15 zł.
Zapisujemy w kalendarzu datę 13 listopada (WTOREK) godzina 19:00 i spotykamy się w Ośrodku Kultury w Oławie ul. 11 Listopada 27.

 

Scroll to top