Bądź na bieżąco

Ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” (II etap)

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do II etapu projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery”, realizowanego ze środków PFRON.

„Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż., posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej:

 • Fizjoterapia,
 • Logopedia,
 • Terapia Ręki,
 • Integracja Sensoryczna.

Podczas terapii indywidualnej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania, który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie, odrębnie dla każdego uczestnika. W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej. Każdy uczestnik zrealizuje 88 h terapii w ciągu roku. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

II etap projektu: 01.05.2022-31.03.2023

Rekrutacja do II etapu projektu:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

 • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2023
 • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2023,
 • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
 • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
 • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
 • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
 • Dzieci korzystające w Fundacji Krok Po Kroku z terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci mogą skorzystać z terapii proponowanych w projekcie o ile nie korzystają z takich samy form wsparcia w ramach WWRD.

Zasady rekrutacji Beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 04.04.2022 do 15.04.2022 r. na recepcję Fundacji. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
ul. 3 Maja 14, Oława
fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie

Zgoda RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery”

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery”, realizowanego ze środków PFRON.

„Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż., posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej:

 • fizjoterapia,
 • logopedia,
 • Terapia Ręki,
 • Integracja Sensoryczna.

Podczas terapii indywidualnej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania, który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie, odrębnie dla każdego uczestnika. W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej. Każdy uczestnik zrealizuje 88 h terapii w ciągu roku. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

I etap projektu: 01.05.2021-31.03.2022

Rekrutacja do I etapu projektu:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

 • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2022
 • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2022,
 • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
 • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
 • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
 • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
 • Dzieci korzystające w Fundacji Krok Po Kroku z terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci mogą skorzystać z terapii proponowanych w projekcie o ile nie korzystają z takich samy form wsparcia w ramach WWRD.

Zasady rekrutacji Beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 07.04.2021 do 16.04.2021 r. na recepcję Fundacji. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
ul. 3 Maja 14, Oława
fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Nowe zasady pracy Fundacji

Drodzy Rodzice!

Po tygodniach przerwy od pracy stacjonarnej w Fundacji, wracamy z nową energią i zapałem. Nowe okoliczności wymagają nowych zasad, dlatego wprowadziliśmy kilka nowych reguł funkcjonowania w Fundacji, które pozwolą nam zadbać o zdrowie – Wasze i nasze.

Oto one – 9 zasad:

1. Przed przyjściem do Fundacji zmierz temperaturę sobie i dziecku. Pacjenci z temperaturą równą lub wyższą 37,5*C muszą zrezygnować z wizyty w Fundacji w danym dniu. Terapeuta może zmierzyć temperaturę w trakcie terapii, jeśli uzna to za stosowne.

2.Rodzic/opiekun przychodzi do Fundacji w maseczce.

3. Dzieci bez niepełnosprawności i powyżej 4. roku życia również powinny przebywać na terenie Fundacji w maseczce (jeśli brak innych przeciwskazań).

4. Obowiązkowa dezynfekcja rąkpo wejściu do Fundacji.

5. Istnieje konieczność wypełnienia ankiety wstępnej kwalifikacji.

6. Prosimy o przyjście do Fundacji na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej

niż na 10 min. przed wyznaczonym czasem.

7. Dziecko na terapie przyprowadza 1 osoba.

8. Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do gabinetu lub czeka na zewnątrz budynku.

9. Płatność za terapię wg nowego schematu: płatność kartą lub przelewem, na podstawie faktury wystawionej na co najmniej 4 terapie. Faktury wystawiamy na podstawie danych z formularza „Dane do faktury” (kliknij, aby pobrać)

 

Dziękujemy za uszanowanie nowych zasad i za współodpowiedzialność za zdrowie naszej fundacyjnej społeczności.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Kontakt do Biura Fundacji: +48 501 127 401

Rekrutacja do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności” (II etap)

Drodzy Rodzice! Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do II etapu projektu „Krok Po Kroku do samodzielności”, realizowanego ze środków PFRON.

Streszczenie projektu

Projekt „Krok Po Kroku do samodzielności” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż. (po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkających na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej (fizjoterapia, logopedia, Terapia Ręki, Integracja Sensoryczna) i 2 rodzaje terapii grupowej (arteterapia, logorytmika). Podczas terapii indywidualnej i grupowej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania (IPD), który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie – odrębnie dla każdego uczestnika. IPD stworzony na początku projektu będzie określał m.in. cele dla uczestnika, natomiast IPD stworzony na zakończenie projektu będzie dodatkowym elementem ewaluacji.

W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej oraz 1 rodzaj terapii grupowej. Każdy uczestnik otrzyma miesięcznie po 4 godz. wybranej terapii indywidualnej i 2 godz. wybranej terapii grupowej. W sumie miesięcznie każdy uczestnik otrzyma 10 godz. terapii. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

Beneficjenci

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

 • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2021
 • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2021,
 • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
 • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
 • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
 • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
 • nie korzystająca z I etapu projektu.

Zasady rekrutacji Beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 01.04.2020 do 10.04.2020 r. do biura Fundacji lub skany drogą elektroniczną. Więcej informacji poniżej – w zakładce Rekrutacja. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania, ponieważ o przyjęciu beneficjenta do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna. W terminie 10–12.04.2020 rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi zostaną̨ zaproszeni na spotkanie, podczas którego zespół ostatecznie zatwierdzi przyjęcie dziecka do projektu oraz przydzieli rodzaje terapii.

II etap projektu trwa: 1.04.2020 – 31.03.2021

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu trwa do piątku 10.04. Należy pobrać, wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go (wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka):

 • drogą elektroniczną, wysyłając pliki na adres: fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl lub
 • osobiście – wrzucając komplet dokumentów do urny dostępnej w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
ul. 3 Maja 14, Oława
fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Wesołych Świąt

Nowy cennik od stycznia

Drodzy Rodzice!

Od 1 stycznia 2020 r. w Fundacji będzie obowiązywał nowy cennik usług:

 

Terapie: NDT-Bobath, PNF, logopedia, neurologopedia, pedagog specjalny, integracja sensoryczna (SI), psycholog, Terapia Ręki, eyetracking (okulografia):

 • pierwsza wizyta – 100 zł
 • 80 zł/45 minut od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 • 90 zł/45 minut po godz. 15 i w weekendy

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) – 300 zł /3 spotkania

Terapia grupowa (logorytmika, TUS, Sala Doświadczania Świata, arteterapia) – 60 zł/45 minut

Terapie skojarzone (SI + Sala Doświadczania Świata, logopedia + Sala Doświadczania Świata, psycholog + Sala Doświadczania Świata, pedagog + Sala Doświadczania Świata):

 • 120 zł /45 minut (od poniedziałku do piątku 8-15)
 • 130 zł/45 zł (weekendy i po g.15)

Logopedia + elektrostymulacja języka i podniebienia:

 • 105 zł – od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 • 115 zł – po g.15 i w weekendy

Mikropolaryzacja mózgu (turnus terapeutyczny):1800 zł (10 stymulacji + 10 terapii po stymulacyjnych)

Komora hiperbaryczna:

 • 1-10 wejść – 100 zł/60 minut
 • 10-40 wejść – 90 zł/60 minut

Zmiana godzin otwarcia Biura w dn. 21

„Rehabilitacja poprzez ruch i zabawę”

Terapie w projekcie pn.: „Rehabilitacja poprzez ruch i zabawę”  realizowane będą od 1 czerwca 2019 do 20 grudnia 2019 dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 16 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. Dolnośląskiego (powiatu oławskiego i wrocławskiego). W sumie w zadaniu weźmie udział 40 uczestników, którzy będą brali udział w zajęciach grupowych i indywidualnych. Zajęcia grupowe będą realizowane w zakresie: Logorytmiki, Arteterapii oraz Sali Doświadczania Świata (terapia Snoezelen). Zajęcia indywidualne będą realizowane w zakresie Terapii Ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Zaplanowane zajęcia w zadaniu maja na celu nabywanie, rozwijanie oraz utrwalanie nowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci, rozwijanie sprawności w komunikowaniu się , rozwijanie umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnym środowisku.

Rekrutacja do projektu

Drodzy Rodzice! Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności”, realizowanego ze środków PFRON.

Streszczenie projektu

Projekt „Krok Po Kroku do samodzielności” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż. (po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkających na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej (fizjoterapia, logopedia, Terapia Ręki, Integracja Sensoryczna) i 2 rodzaje terapii grupowej (arteterapia, logorytmika). Podczas terapii indywidualnej i grupowej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania (IPD), który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie – odrębnie dla każdego uczestnika. IPD stworzony na początku projektu będzie określał m.in. cele dla uczestnika, natomiast IPD stworzony na zakończenie projektu będzie dodatkowym elementem ewaluacji.

W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej oraz 1 rodzaj terapii grupowej. Każdy uczestnik otrzyma miesięcznie po 4 godz. wybranej terapii indywidualnej i 2 godz. wybranej terapii grupowej. W sumie miesięcznie każdy uczestnik otrzyma 10 godz. terapii. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

Beneficjenci

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

 • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2020
 • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2020,
 • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
 • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
 • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
 • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
 • nie korzystająca z subwencji oświatowej z terapii (fizjoterapia, logopedia, Integracja Sensoryczna, Terapia Ręki, arteterapia, logorytmika) w ramach WWRD i Zespołu Rewalidacyjnego realizowanych przez Fundację Krok Po Kroku.

Zasady rekrutacji beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 05.04.2019 do 10.04.2019 r. do biura Fundacji. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania, ponieważ o przyjęciu beneficjenta do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna. W terminie 10–12.04.2019 rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi zostaną̨ zaproszeni na spotkanie, podczas którego zespół ostatecznie zatwierdzi przyjęcie dziecka do projektu oraz przydzieli rodzaje terapii.

Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały dzieci, które nie korzystały z projektów „Parasol” i „Parasol II”, realizowanych przez Fundację Krok Po Kroku w latach 2015-2018.

Rekrutacja trwa do środy 10.04. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go osobiście w siedzibie Fundacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
? ul. 3 Maja 14, Oława
? fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Mikropolaryzacja – turnusy

Mikropolaryzacja to przezczaszkowa stymulacja kory mózgu oraz modulacja pobudliwości i neuroplastyczności komórek nerwowych. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna w wykonaniu. Wymaga ona użycia 2 elektrod o powierzchni przekroju 25-35 cm2, przez które doprowadza się słaby prąd o wartości 1-2 miliamperów.

Aby przeprowadzić stymulację kory mózgu (np. części motorycznej, wzrokowej, ośrodka mowy, pamięci lub koncentracji) należy umieścić jedną elektrodę na powierzchni czaszki nad daną reprezentacją korową, a drugą na leżącej po przeciwnej stronie części czoła. W zależności od polaryzacji, kora mózgowa jest albo aktywizowana – pobudzana tzw. anodalnym tDCS, albo hamowana w swojej aktywności katodalnym tDCS.

➡ Więcej o mikropolaryzacji: https://fundacjakrokpokroku.org.pl/nasze-dzialania/mikropolaryzacja/

Terminy:

? Turnus wiosenny: 27.05.2019 – 05.06.2019
? Turnus letni: 05.08.2019 – 14.08.2019
? Turnus jesienny: 11.11.2019 – 20.11.2019

⚠ Przed rozpoczęciem terapii należy uzyskać skierowanie od neurologa znającego metodę tDCS, ponieważ umawianie na zabiegi następuje na podstawie zaleceń lekarza. Kwalifikacja musi zawierać parametry zabiegu tj.:
? umiejscowienie i wielkość elektrod,
? czas i natężenie prądu,
?cel tDCS.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

? osobisty w siedzibie fundacji przy ul.3 Maja 14 w Oławie,
☎ pod nr tel.: +48 501 127 401
? drogą elektroniczną – pisząc na adres e-mail: fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

? Cena: 600 zł / turnus (10 zabiegów)

⚠ Istnieje możliwość połączenia turnusu mikropolaryzacji z innymi formami rehabilitacji. Szczegółowych informacji udziela Biuro Fundacji.

Scroll to top